Triatlon

PRIJAVE ZA UPIS U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VODITELJA/ICE TRIATLONA U TIJEKU

TRAJANJE PROGRAMA
Program osposobljavanja realizirat će se provedbom nastavnog plana i programa odobrenog od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta. Navedeni program bit će realiziran u dva osnovna (2) termina nastave, opći i specijalistički u vikend terminima. Polaznici će o početku nastave biti unaprijed obaviješteni e-mailom. Početak nastave predviđen je u studenom/prosincu 2019.godine.

UVJETI UPISA
U program osposobljavanja za obavljanje poslova voditelja/instruktora triatlon programa, može se
upisati osoba koja ima:

 • minimalno završenu srednju školu,
 • navršenih 18 godina života,
 • minimalno 3. godine djelovanja/bavljenja triatlonom
 • specifične vještine i znanja iz triatlona sporta koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit

PRIJAVA NA NATJEČAJ I POTREBNI DOKUMENTI

 • kratki životopis
 • ispunjena prijavnica – upisnica u program osposobljavanja
 • digitalna preslika domovnice
 • digitalna preslika osobne iskaznice
 • digitalna preslika rodnog lista (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • digitalna preslika svjedodžbe ili diplome kao dokaz o prethodno završenoj srednjoj školi ili višoj, odnosno visokoj školi
 • potvrda triatlon kluba o organiziranom bavljenju triatlonom minimalno 3. godine

Dokumenti se šalju u DIGITALNOM OBLIKU na e-mail: kristina.rodic@kif.hr s naznakom:
„ZA NATJEČAJ – UPIS – PROGRAMA ZA VODITELJA TRIATLONA“

Stručni voditelj programa ososobljavanja za obavljanje poslova voditelja triatlona: izv. prof. dr. sc. Mario Kasović