Triatlon

PRIJAVE ZA UPIS U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA INSTRUKTORA/ICE TRIATLONA U TIJEKU


Ova razina stručnog osposobljavanja za poslove voditelja triatlona predstavlja polaznu osnovu za daljnje oblike stručnog usavršavanja i školovanja. U triatlonu postoji izrazito visoka potreba za stručnim kadrovima za realizaciju stručnih poslova osnovne poduke osoba koje se bave triatlonom. Posljednjih nekoliko godina bilježi se znatan porast osoba koje se aktivno bave ili se žele baviti triatlonom. Taj porast zahtijeva osposobljavanje većeg broja osoba koje bi imale početnu razinu kompetencija za obavljanje poslova voditelja triatlona.

UVJETI UPISA
U program osposobljavanja za obavljanje poslova instruktora/ice triatlon programa, može se
upisati osoba koja ima:

 • minimalno završenu srednju školu,
 • navršenih 18 godina života,
 • minimalno 3. godine djelovanja/bavljenja triatlonom
 • specifične vještine i znanja iz triatlona sporta koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit

PRIJAVA NA NATJEČAJ I POTREBNI DOKUMENTI

 • kratki životopis
 • ispunjena prijavnica – upisnica u program osposobljavanja
 • digitalna preslika domovnice
 • digitalna preslika osobne iskaznice
 • digitalna preslika rodnog lista (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • digitalna preslika svjedodžbe ili diplome kao dokaz o prethodno završenoj srednjoj školi ili višoj, odnosno visokoj školi
 • potvrda triatlon kluba o organiziranom bavljenju triatlonom minimalno 3. godine

Dokumenti se šalju u DIGITALNOM OBLIKU na e-mail: kristina.rodic@kif.hr s naznakom:
„ZA NATJEČAJ – UPIS – PROGRAMA ZA INSTRUKTORA/ICE TRIATLONA“

Stručni voditelj programa ososobljavanja za obavljanje poslova instruktora/ice triatlona: izv. prof. dr. sc. Mario Kasović