Australski nogomet

Dobrodošli na web stranicu programa osposobljavanja za obavljanje poslova voditelja/ice australskog nogometa.

Prijave za upis nove grupe u tijeku.
Podatke možete dostaviti na:
e-mail: kristina.rodic@kif.hr

Cilj ovoga programa je stručno osposobljavanje kadrova ljudi koji pokazuju sve veći interes za obavljanje svih poslova vezanih uz australski nogomet. Ova razina stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova voditelja/ice australskog nogometa predstavlja polaznu osnovu za daljnje oblike stručnog usavršavanja i školovanja, te na kraju povećanja svoje konkurentnosti na tržištu rada. Popularnost australskog nogometa u Republici Hrvatskoj svakodnevno privlači interes sve većeg broja ljudi svih dobnih skupina, pretežito učenika i studenata, gdje je najveći rast zabilježen posljednjih nekoliko godina. Proporcionalno s tim, potrebe sporta zahtijevaju i određeni broj osoba koje su osposobljene početnom razinom specifičnih kompetencija i znanja za rad vezan uz australski nogomet. Problematika provođenja kvalitetnog procesa obuke upravo proizlazi iz činjenice da trenutno u praksi postoji određeni broj kadrova koji obavljaju stručne poslove u australskom nogometu, a koji nemaju odgovarajuću razinu osposobljenosti. Upravo je cilj navedenog programa osposobljavanja da postojeći i budući kadrovi u australskom nogometu steknu osnovna znanja iz različitih i specifičnih područja igre, a koja su im potrebna za kvalitetno obavljanje istih.

U program osposobljavanja za voditelja/ice australskog nogometa može se upisati osoba koja ima:

 • minimalno završenu srednju školu,
 • navršenih 18 godina života,
 • minimalno 3 godine bavljenja australskim nogometom,
 • specifične vještine i znanja iz australskog nogometa koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit.

Kandidati su dužni prije početka edukacije položiti određene testove s kojima se provjerava njihova razina motoričkih vještina i tehničkih znanja i pripremljenosti za praćenje programa edukacije. Svim kandidatima koji zadovolje na navedenoj provjeri specifičnih motoričkih znanja iz područja australskog nogometa (demonstracija) te prije toga obave sve administrativne poslove vezane uz pohađanje programa bit će omogućeno pohađanje istog.

Kandidati moraju posjedovati sposobnost i spremnost na rad sa osobama različitog spola i uzrasta koji će se provoditi u specifičnom okruženju (otvoreni tereni, igrališta, parkovi ili sportske dvorane). Mogući rad u nepovoljnim vremenskim uvjetnima (hladno, vruće, kišno, vjetrovito). Uz navedeno kandidati/kandidatkinje moraju biti spremni i na obavljanje različitih oblika tjelesne aktivnosti, smjenski rad, rad vikendom, a koje su sastavni dio programa osposobljavanja. Kandidati/kandidatkinje moraju biti spremni na specifičan rad u provođenju aktivnosti za vrijeme natjecanja.

Završetkom programa osposobljavanja za poslove voditelja/ice australskog nogometa, polaznici će steći slijedeće stručne kompetencije:

 • Opisati elementarnu građu ljudskog tijela i osnovnu funkciju zglobova i mišića
 • Opisati osnovne fiziološke procese u ljudskom tijelu za vrijeme tjelesne aktivnosti
 • Opisati i primjenjivati osnove pedagogije i komunikologije u realizaciji sportske poduke
 • Opisati osnovne principe sportske pripreme i metodike podučavanja u sportu
 • Primijeniti sigurnosne aspekte zaštite na radu tijekom provedbe procesa podučavanja i rada u australskom nogometu
 • Provoditi proces podučavanja elementarnih tehničko – taktičkih znanja iz područja australskog nogometa
 • Primijeniti osnovne sadržaje za razvoj temeljnih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod australskih nogometaša/ica
 • Realizirati plan i program podučavanja napisan od strane trenera.

Program osposobljavanja od ukupno 300 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.
Redovita nastava:
Teorijski dio programa izvodi se u trajanju od 91 sat, vježbe se izvode u trajanju od 73 sata, a praktična nastava u trajanju od 136 sati.
Konzultativno – instruktivna nastava:
Broj skupnih konzultacija iznosi 60 sati od ukupnog broja sati teorijske nastave planirane u programu. Skupne konzultacije izvode se sa cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode u trajanju od 31 sat putem e-maila ili neposredno, a prema potrebi polaznika.
Praktična nastava i vježbe provode se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzire mentor.