Kajakaštvo

Dobrodošli na web stranicu programa osposobljavanja za obavljanje poslova voditelja/ice kajakaštva.

Prijave za upis nove grupe u tijeku.
Podatke možete dostaviti na:
e-mail: kristina.rodic@kif.hr

Ova razina stručnog osposobljavanja za poslove voditelja/ice kajakaštva predstavlja polaznu osnovu za daljnje oblike stručnog osposobljavanja, usavršavanja i školovanja. U kajakaškom sportu postoji izražena potreba za stručnim kadrovima za realizaciju stručnih poslova osnovne poduke osoba koje se bave kajakaštvom. Program je izrađen prema Zakonu o sportu, što znači da će osobe koje završe ovaj nastavni program osposobljavanja moći provoditi u skladu sa Zakonom o sportu podučavanje osnovnoj tehnici kajakaštva. Kajakaštvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju još od 1939. godine. Određeni broj kajakaša i kanuista u Hrvatskoj nositelji su medalja sa europskih i svjetskih prvenstava, te olimpijskih igara. Posljednjih nekoliko godina bilježi se znatan porast osoba koje se aktivno bave ili se žele baviti kajakaštvom, kako na rijekama i jezerima, tako isto i na moru. Taj porast zahtijeva osposobljavanje znatnog broja osoba koje bi imale početnu razinu kompetencija za obavljanje stručnih poslova u kajakaštvu. Uz navedeno, problematika provođenja kvalitetnog procesa poduke proizlazi iz činjenice da trenutno u praksi još uvijek postoji određeni broj kadrova koji obavljaju stručne poslove u kajakaštvu, a koji još uvijek nemaju odgovarajuću razinu osposobljenosti, iako sa svojim sportašima postižu dobre rezultate.

U program osposobljavanja za voditelja/ice kajakaštva može se upisati osoba koja ima:

 1. minimalno završenu srednju školu,
 2. navršenih 18 godina života,
 3. minimalno 5 godina aktivnog sudjelovanja u kajakaškom sportu (potvrda od kluba),
 4. specifične vještine i znanja iz kajakaške tehnike i taktike koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit,
 5. znanje plivanja.

Kandidati su dužni prije početka osposobljavanja položiti određene testove s kojima se provjerava njihova razina motoričkih vještina i tehničkih znanja i pripremljenosti za praćenje programa edukacije.

Kandidati koji imaju najmanje 5 godina aktivnog bavljenja kajakaškim sportom, a isto mogu dokazati potvrdom o sudjelovanju na regatama, oslobođeni su prijemnog dijela ispita.

Svim kandidatima koji zadovolje na navedenoj provjeri specifičnih motoričkih znanja iz područja kajakaštva, te prije toga obave sve administrativne poslove vezane uz pohađanje programa, biti će omogućeno pohađanje istog.

Testiranje specifičnih motoričkih znanja iz područja kajakaštva se sastoji od demonstracije slijedećih elemenata tehnike:


PRIJEMNI ISPIT

1. Dijelovi čamca i opremanje, zaštitna oprema, tehnike ulaska i izlaska iz čamca, tehnike odgurivanja od pontona ili obale, tehnike pristajanja s čamcem uz ponton ili obalu. Ispravno korištenje pojasa za spašavanje.
2. Osnovne kajakaške i kanuističke tehnike, veslanje uz i niz rijeku, preveslavanje s jedne obale rijeke na drugu i nazad. Osnovni kajakaški manevri okretanja s čamcem u jednu i drugu stranu.
3. Osnove pravila kajakaških natjecanja, pravo puta u morskom i riječnom kajakarenju.

Kandidati moraju posjedovati sposobnosti i spremnost podučavanja kajakaštva u različitim uvjetima:

 • specifičan rad u sportskoj dvorani
 • specifičan rad na otvorenom prostoru
 • specifičan rad na jezeru, moru i rijekama
 • rad u učionici
 • rad s osobama različitih dobnih uzrasta i spola
 • specifičan rad u provođenju aktivnosti za vrijeme natjecanja

Završetkom programa osposobljavanja za poslove voditelja/ice kajakaštva, polaznici će steći slijedeće kompetencije za izvođenje stručnih poslova u sportu:

 • opisati elementarnu građu ljudskog tijela i osnovnu funkciju zglobova i mišića
 • opisati osnovne fiziološke procese u ljudskom tijelu za vrijeme tjelesne aktivnosti
 • opisati i primjenjivati osnove pedagogije i komunikologije u realizaciji podučavanja
 • opisati osnovne principe sportske pripreme i metodike podučavanja u sportu
 • primijeniti sigurnosne aspekte zaštite na radu tijekom podučavanja u kajakaštvu i na natjecanjima
 • opisati mehanizme nastajanja sportskih ozljeda te usvojiti postupke njihove prevencije
 • primijeniti osnovne vježbe za razvoj pojedinih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod kajakaša
 • provoditi proces podučavanja kajakaštva s ciljem optimalnog korištenja prostora i didaktičkih pomagala uz elementarno poznavanje principa teorije i metodike podučavanja
 • provoditi proces usvajanja specifičnih znanja o kajakaštvu primjenjujući početnu razinu znanja o osnovnim principima podučavanja
 • koristiti se osnovnim metodičkim postupcima podučavanja elemenata tehnike i taktike te kondicijske pripreme kajakaša
 • primijeniti/realizirati plan i program poduke napisan od strane trenera.

Program osposobljavanja u trajanju od 300 sati realizirati će se redovitom i/ili konzultativno- instruktivnom nastavom.

Redovita nastava:

Teorijski dio programa izvodi se u trajanju od 100 sati, vježbe se izvode u trajanju od 70 sati, a praktična nastava u trajanju od 130 sati.

Konzultativno-instruktivna nastava:

Broj skupnih konzultacija iznosi 67 sati od ukupnog broja sati teorijske nastave planirane u programu. Skupne konzultacije izvode se sa cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode u trajanju od 33 sata putem interneta, elektroničke pošte, neposredno, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika.

Praktična nastava i vježbe provode se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor. Polaznik vodi dnevnik rada.