O nama

Hrvatski institut za kineziologiju osnovan je od strane Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 28. svibnja 2015. godine, a u registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisan je 22. rujna 2015. godine.

Njegova glavna zadaća je skrb o edukaciji kadrova koji rade u polju kineziologije kao i implementaciji stečenih znanja u gospodarstvu i kroz međunarodne projekte te kao takav predstavlja značajan iskorak i pokazuje svijest o potrebi i odgovornosti održanja standarda edukacije osoba koje se bave raznim poslovima u polju kineziologije.

Hrvatski institut za kineziologiju obrazuje i educira buduće nositelje razvitka kineziološke struke u praksi, sa naglaskom djelatnosti na cjeloživotnom obrazovanju odraslih što će rezultirati transferom znanja u primijenjenim područjima kineziologije kako na području Republike Hrvatske tako i na međunarodnom planu i time će se uspostaviti još čvršća suradnja među relevantnim čimbenicima u poduzimanju zajedničkih mjera i akcija s ciljem stvaranja što povoljnijih uvjeta za razvoj i unapređenje kineziologije u Republici Hrvatskoj i šire.

Uprava:

Ravnatelj: prof. dr. sc. Petar Barbaros

savjetnik ravnatelja:
prof. dr. sc. Mario Baić
mario.baić@kif.hr

predsjednik stručnog vijeća: izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Cigrovski
vjekoslav.cigrovski@kif.hr

zamjenik ravnatelja: izv. prof. dr. sc. Ivan Segedi
ivan.segedi@kif.hr

voditeljica pravne službe: Andreja Srebačić, dipl.iur.
andreja.srebacic@kif.hr

voditeljica administrativnih poslova: Kristina Rodić
kristina.rodic@kif.hr