Odbojka

Cilj kreiranja i realizacije ovoga programa je postići da stručni kadrovi koji obavljaju ili će obavljati stručne poslove u odbojci steknu osnovna znanja iz različitih područja odbojkaške igre, a koja su im potrebna za kvalitetno obavljanje istih. Usvajanje i realizacija ovoga programa potrebna je obzirom da još uvijek postoji određeni broj kadrova koji obavljaju stručne poslove u odbojci ili to tek žele započeti, a za to nisu osposobljeni. Popularnost odbojke koja je jedna od najraširenijih sportskih igara u Hrvatskoj dodatan je razlog za realizaciju ovakvog programa kako bi se svi stručni poslovi, a prvenstveno u radu sa mlađim dobnim kategorijama provodili pod nadzorom stručno osposobljenih osoba.

Završetkom programa osposobljavanja za poslove voditelja/ice odbojke, polaznici će steći slijedeće kompetencije za obavljanje stručnih poslova u odbojci:

 • opisati elementarnu građu ljudskog tijela i osnovnu funkciju zglobova i mišića
 • opisati osnovne fiziološke procese u ljudskom tijelu za vrijeme tjelesne aktivnosti
 • opisati i primjenjivati osnove pedagogije i komunikologije u realizaciji sportske poduke
 • opisati i primjenjivati osnovne principe sporta i sportskog treninga
 • primijeniti sigurnosne aspekte zaštite na radu u sklopu odbojkaškog trenažnog procesa ili utakmice
 • primijeniti osnovne sadržaje za razvoj temeljnih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod odbojkašica/a te razlikovati osnovne testove za procjenu istih sposobnosti kod odbojkašica/a
 • opisati i demonstrirati elementarna tehničko – taktička znanja iz područja odbojkaške igre te odabrati adekvatne metode učenja i prenošenja znanja sa ciljem usvajanja istih
 • opisati i demonstrirati metodičke vježbe za usvajanje tehničko – taktičkih znanja iz područja odbojkaške igre te primjenjivati različite oblike igre/natjecanja sukladno dobi vježbača
 • razlikovati osnovna načela i pojmove odbojkaškog treninga, odnosno planiranja i programiranja u odbojci
 • opisati i primijeniti jednostavne postupke registracije pokazatelja izvedbe u igri kod odbojkaša mlađih dobnih kategorija.

Nastava je podijeljena u sljedeće nastavne cjeline:

 • Osnove medicine sporta
 • Osnove pedagogije i komunikologije u sportu
 • Osnove sporta i sportskog treninga
 • Zaštita na radu
 • Uvod u odbojkaški trening
 • Odbojka za početnike
 • Odbojka za mlađe dobne kategorije
 • Praktična nastava

Uvjeti upisa

U program osposobljavanja za obavljanje poslova voditelja/ice odbojke može se upisati osoba koja ima:

 • minimalno završenu srednju školu,
 • navršenih 18 godina života,
 • minimalno 5 godina bavljenja odbojkom
 • specifične vještine i znanja iz odbojkaške tehnike koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit.

Kandidati su dužni prije početka edukacije položiti određene testove s kojima se provjerava njihova razina motoričkih vještina, tehničkih znanja te pripremljenosti za praćenje programa edukacije. Svim kandidatima koji zadovolje na navedenoj provjeri specifičnih motoričkih znanja iz područja odbojkaške igre te prije toga zadovolje uvjete upisa i obave sve administrativne poslove vezane uz pohađanje programa bit će omogućeno pohađanje istog.

Prijemni ispit

Pristupnici demonstriraju:

1. Servisi: donji, gornji lelujavi, tenis, lelujavi u skoku, rotacijski u skoku
2. Vršno i podlaktično odbijanje
3. Prijem gornjeg lelujavog servisa sa tla; dizanje visoke lopte u zone 4 i 2
4. Smeč visoke lopte iz zona 4 i 2 sa određenim zadacima
5. Elemente obrane polja: poluupijač, upijač/rolanje, klizeći upijač, povaljka u stranu
6. Blok u mjestu i nakon kretanja

Trajanje programa

Program osposobljavanja provodi se redovitom nastavom od ukupno 300 sati. Teorijski dio programa izvodi se u trajanju od 66 sati, vježbe se izvode u trajanju od 104 sata, a praktična nastava u trajanju od 130 sati.

Praktična nastava i vježbe provode se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzire mentor.

Stručni voditelj programa:
doc.dr.sc. Tomislav Đurković
tomislav.durkovic@hik-kif.eu
tomislav.djurkovic@kif.hr