Badminton

Dobrodošli na web stranicu programa osposobljavanja za obavljanje poslova voditelja/ice badmintona.

Prijave za upis nove grupe u tijeku.
Podatke možete dostaviti na:
e-mail: kristina.rodic@kif.hr

U badmintonu postoji izražena potreba za stručnim kadrovima za realizaciju stručnih poslova osnovne poduke osoba koje se bave badmintonom. Badminton u Hrvatskoj ima relativno dugu tradiciju. Posljednjih nekoliko godina bilježi se znatan porast osoba koje se aktivno bave ili se žele baviti badmintonom i u području stručnog osposobljavanja. Taj porast zahtijeva osposobljavanje znatnog broja osoba koje bi1 imale početnu razinu kompetencija za obavljanje stručnih poslova u badmintonu. Osobama koje bi završile ovaj program osposobljavanja pruža se mogućnost da formaliziraju svoja znanja, vještine i sposobnosti za koja posjeduju prethodna praktična iskustva na istim poslovima, a samim time i mogućnost za samozapošljavanje i zapošljavanje u području sporta kao njihova primarna ili sekundarna djelatnost.

U program osposobljavanja za trenera/trenerice badmintona može se upisati osoba koja ima:

 • minimalno završenu srednju školu,
 • navršenih 18 godina života,
 • minimalno 5 godina aktivnog sudjelovanja u natjecateljskom badmintonu (potvrda od kluba),
 • specifične vještine i znanja iz tehnike badmintona, koja dokazuje kroz prijemni ispit.

Završetkom programa osposobljavanja za poslove trenera/trenerice badmintona, polaznici će steći slijedeće stručne kompetencije:

 • Opisati elementarnu građu ljudskog tijela i osnovnu funkciju zglobova i mišića
 • Opisati osnovne fiziološke procese u ljudskom tijelu za vrijeme tjelesne aktivnosti
 • Opisati i primjenjivati osnove pedagogije i komunikologije u realizaciji sportske poduke
 • Opisati osnovne principe sportske pripreme i metodike podučavanja u sportu
 • Primijeniti sigurnosne aspekte zaštite na radu tijekom provedbe procesa podučavanja u badmintonu
 • Provoditi proces podučavanja badmintona s ciljem optimalnog korištenja prostora i didaktičkih pomagala uz elementarno poznavanje principa teorije i metodike treninga.
 • Provoditi proces usvajanja specifičnih znanja o badmintonu primjenjujući početnu razinu znanja o metodičkim principima rada.
 • Koristiti se osnovnim metodičkim postupcima podučavanja elemenata tehnika i taktike te kondicijske pripreme badmintonaša.

Program osposobljavanja od ukupno 300 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.
Redovita nastava:
Teorijski dio programa izvodi se u trajanju od 118 sati, vježbe se izvode u trajanju od 82 sata, a praktična nastava u trajanju od 100 sati.
Konzultativno – instruktivna nastava:
Broj skupnih konzultacija iznosi 72 sata od ukupnog broja sati teorijske nastave planirane u programu. Skupne konzultacije izvode se sa cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode u trajanju od 46 sati putem e-maila ili neposredno, a prema potrebi polaznika.
Praktična nastava i vježbe provode se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzire mentor.