Plivanje

Dobrodošli na web stranicu programa osposobljavanja za obavljanje poslova trenera/ice plivanja.

Prijave za upis nove grupe u tijeku.
Podatke možete dostaviti na:
e-mail: kristina.rodic@kif.hr

Cilj kreiranja i realizacije ovog programa je da kadrovi koji provode ili će provoditi stručne poslove u plivanju steknu osnovna znanja iz različitih područja u plivačkom sportu za kvalitetno obavljanje tih poslova. Ova razina stručnog osposobljavanja za poslove trenera/ice plivanja predstavlja polaznu osnovu za daljnje oblike stručne edukacije i usavršavanja. Usvajanje i realizacija ovoga programa potrebna je obzirom da još uvijek postoji određeni broj kadrova koji obavljaju stručne poslove u plivanju ili to tek žele započeti, a za to nisu osposobljeni. Kako se u zadnje vrijeme povećava broj novoizgrađenih zatvorenih bazena povećava se i potreba osposobljavanja kadra koji se zapošljavaju na tim bazenima. S druge strane i sve je veći broj organizacija koje se bave provođenjem plivačkih aktivnosti kao sezonske djelatnosti na otvorenim plivalištima i kupalištima gdje se također zapošljava nestručni kadar, što je dodatan razlog za realizaciju ovakvog programa kako bi se svi stručni poslovi, a prvenstveno u radu s mlađim dobnim kategorijama provodili pod nadzorom stručno osposobljenih osoba.

U program osposobljavanja za trenera/ice plivanja može se upisati osoba koja ima:

 • Navršenih 18 godina života
 • Potvrda kluba o radu u klubu ili bavljenja plivačkim sportom
 • Specifične vještine i znanja iz plivanja koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni iospit
 • Kratki životopis s naglaskom na razvoj sportske – plivačke karijere

Kandidati su dužni prije početka edukacije položiti određene testove s kojima se provjerava njihova razina motoričkih vještina i tehničkih znanja i pripremljenosti za praćenje programa edukacije. Svim kandidatima koji zadovolje na navedenoj provjeri specifičnih motoričkih znanja iz područja plivanja, te prije toga zadovolje uvjete upisa i obave sve administrativne poslove vezane uz pohađanje programa biti će omogućeno pohađanje istog.

Radno okruženje te uvjeti rada podrazumijevaju da je kandidat spreman i sposoban za uspješnu realizaciju programa putem specifičnog rada u različitim sredinama rada (zatvoreni i otvoreni bazeni, prirodne otvorene vode: rijeke, jezera, more) koji podrazumijevanju i različite uvjete rada obzirom na okolinu i specifičnost otvorenih plivališta i kupališta. Također kandidati stječu znanja o radu s različitim dobnim skupinama kao i neophodna znanja prilagodbe obzirom na opasnosti vezanih uz rad u vodi.

Završetkom programa osposobljavanja za poslove TRENERA/ICE PLIVANJA, polaznici će steći slijedeće stručne kompetencije:

 • Opisati elementarnu građu ljudskog tijela i osnovnu funkciju zglobova i mišića
 • Opisati osnovne fiziološke procese u ljudskom tijelu za vrijeme tjelesne aktivnosti
 • Opisati i primjenjivati osnove pedagogije i komunikologije u realizaciji sportske poduke
 • Opisati osnovne principe sportske pripreme i metodike podučavanja u sportu
 • Primijeniti sigurnosne aspekte zaštite na radu tijekom provedbe plivačkih aktivnosti
 • Poznavati osnovna načela i zakonitosti ponašanja tijela u vodi
 • Provoditi proces podučavanja neplivača i plivača s ciljem optimalnog korištenja prostora i didaktičkih pomagala uz elementarno poznavanje principa teorije i metodike podučavanja
 • Prepoznati i provoditi ispravljanje pogrešaka kod plivačkih tehnika, pripadajućih startova i okreta
 • Provoditi proces usvajanja specifičnih plivačkih znanja primjenjujući početnu razinu znanja o osnovnim principima podučavanja
 • Primijeniti/realizirati plan i program poduke napisan od strane trenera
 • Primijeniti spašavanje unesrećenih u vodi.

Program osposobljavanja od ukupno 300 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.
Redovita nastava:
Teorijski dio programa izvodi se u trajanju od 100 sati, vježbe se izvode u trajanju od 80 sati, a praktična nastava u trajanju od 120 sati.
Konzultativno – instruktivna nastava:
Broj skupnih konzultacija iznosi 66 sati od ukupnog broja sati teorijske nastave planirane u programu. Skupne konzultacije izvode se sa cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode u trajanju od 34 sata putem e-maila ili neposredno, a prema potrebi polaznika.
Praktična nastava i vježbe provode se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzire mentor.