Hokej na ledu

Dobrodošli na web stranicu programa osposobljavanja za obavljanje poslova voditelja/ice hokeja na ledu.

Prijave za upis nove grupe u tijeku.
Podatke možete dostaviti na:
e-mail: kristina.rodic@kif.hr

Ova razina stručnog osposobljavanja za poslove trenera/ice hokeja na ledu predstavlja polaznu osnovu za daljnje oblike stručnog usavršavanja i školovanja. Program se donosi (i provodi u suradnji i na zahtjev) za potrebe Hrvatskog saveza hokeja na ledu (HSHL) koji je u punopravnom članstvu International Ice Hockey Federation (IIHF).Temelj i smjernice za izradu ovog programa su međunarodna pravila i standardi koje je propisao IIHF, a prihvatio HSHL. Hrvatski savez hokeja na ledu propisuje napredovanje kroz daljnji sistem licenciranja svojih trenera, a ovaj im program osigurava obaveznu osnovu. Program je usklađen i izrađen prema smjernicama IIHF-a. U hokeju na ledu postoji izražena potreba za stručnim kadrovima za realizaciju stručnih poslova osnovne poduke osoba koje se bave hokejom na ledu. Hokej na ledu u Hrvatskoj ima dugu tradiciju. Posljednjih nekoliko godina bilježi se znatan porast osoba koje se aktivno bave ili se žele baviti hokejom na ledu. Taj porast zahtijeva osposobljavanje znatnog broja osoba koje bi imale početnu razinu kompetencija za obavljanje stručnih poslova u hokeju na ledu. Osobama koje bi završile ovaj program osposobljavanja pruža se mogućnost da formaliziraju svoja znanja, vještine i sposobnosti za koja posjeduju prethodna praktična iskustva na istim poslovima, a samim time i mogućnost za samozapošljavanje i zapošljavanje u području sporta kao njihova primarna ili sekundarna djelatnost.

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za poslove trenera/ice hokeja na ledu može se upisati osoba koja ima:
· minimalno završenu srednju školu,
· navršenih 18 godina života,
· minimalno 5 godina aktivnog sudjelovanja u hokeju na ledu (potvrda od kluba),
· specifične vještine i znanja iz hokejaške tehnike klizanja koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit.

Kandidati su dužni prije početka programa osposobljavanja položiti određene testove s kojima se provjerava njihova razina motoričkih vještina i tehničkih znanja i pripremljenosti za praćenje programa. Prijemnog ispita oslobođeni su kandidati koji imaju ili su imali status nacionalnog natjecatelja kao i kandidati koji imaju ili su imali službeni registrirani nastup u I. nacionalnoj ligi.

Elementi prijemnog ispita:

1. Tehnika klizanja zadovoljavajuća tehnika
2. Tehnika rukovanja palicom i pakom zadovoljavajuća tehnika

Završetkom programa osposobljavanja za poslove podučavanja hokeja na ledu, polaznici će steći sljedeće kompetencije:
· opisati elementarnu građu ljudskog tijela i osnovnu funkciju zglobova i mišića
· opisati osnovne fiziološke procese u ljudskom tijelu za vrijeme tjelesne aktivnosti
· opisati i primjenjivati osnovne pedagogije i komunikologije u realizaciji sportske poduke
· opisati osnovne principe sportske pripreme i metodike podučavanja u sportu
· primijeniti sigurnosne aspekte zaštite na radu tijekom provedbe procesa podučavanja i rada u hokeju na ledu
· provoditi proces podučavanja hokeja na ledu s ciljem optimalnog korištenja prostora i didaktičkih pomagala
· provoditi proces usvajanja specifičnih znanja iz hokeja na ledu primjenjujući početnu razinu znanja o metodičkim principima rada
· koristiti se osnovnim metodičkim postupcima podučavanja elemenata tehnike i taktike, te kondicijske pripreme hokejaša.

Program osposobljavanja od ukupno 305 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Redovita nastava:
Teorijski dio programa izvodi se u trajanju od 113 sati, vježbe se izvode u trajanju od 92 sata, a praktična nastava u trajanju od 100 sati.
Konzultativno – instruktivna nastava:
Broj skupnih konzultacija iznosi 76 sati od ukupnog broja sati teorijske nastave planirane u programu. Skupne konzultacije izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode u trajanju od 37 sata putem e-maila ili neposredno, a prema potrebi polaznika.
Praktična nastava i vježbe provode se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzire mentor.