Karate

Dobrodošli na web stranicu programa osposobljavanja za obavljanje poslova voditelja/ice karatea.

Prijave za upis nove grupe u tijeku.
Podatke možete dostaviti na:
e-mail: kristina.rodic@kif.hr

Karate je jedan od najtrofejnijih i najmasovnijih borilačkih sportova u Hrvatskoj. 2020. godine karate ulazi u sustav olimpijskih sportova, a kako su Olimpijske igre jedan od najboljih načina za popularizaciju određenog sporta, može se pretpostaviti da će ta činjenica potaknuti još veći broj djece na bavljenje karateom. Kako je karate sport pogodan da se njime bave djeca već od mlađe školske dobi izuzetno je bitno da treneri budu educirani za provođenje kvalitetnog procesa obuke. Trenutno u praksi još uvijek postoji određeni broj kadrova koji obavljaju stručne poslove u karateu, a koji nemaju odgovarajuću razinu osposobljenosti. Upravo je cilj navedenog programa osposobljavanja da postojeći i budući kadrovi u karateu steknu osnovna znanja iz različitih područja karate sporta, a koja su im potrebna za kvalitetno obavljanje istih. Navedeni program osposobljavanja predstavlja osnovnu – početnu razinu osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u karateu.

U program osposobljavanja za poslove voditelja/ice karatea može se upisati osoba koja ima:
· minimalno završenu srednju školu,
· navršenih 18 godina života,
· minimalno 5 godina bavljenja karateom
· specifične vještine i znanja iz karatea koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit.

Kandidati su dužni prije početka osposobljavanja položiti određene testove s kojima se provjerava njihova razina motoričkih vještina i tehničkih znanja i pripremljenosti za praćenje programa osposobljavanja.

PRIJEMNI ISPIT

1. Demonstracija stavova i kretanja u karateu
2. Demonstracija osnovnih tehnika udaraca i blokada rukom
3. Demonstracija osnovnih tehnika udaraca i blokada nogom

Završetkom programa osposobljavanja za poslove voditelja/ice karatea, polaznici će steći slijedeće stručne kompetencije za obavljanje poslova u sportu:

· opisati elementarnu građu ljudskog tijela i osnovnu funkciju zglobova i mišića
· opisati osnovne fiziološke procese u ljudskom tijelu za vrijeme tjelesne aktivnosti
· opisati i primjenjivati osnove pedagogije i komunikologije u realizaciji sportske poduke
· opisati osnovne principe sportske pripreme i metodike podučavanja u sportu
· primijeniti sigurnosne aspekte zaštite na radu tijekom provedbe procesa podučavanja i rada u karateu
· provoditi proces podučavanja u karateu s ciljem optimalnog korištenja prostora i didaktičkih pomagala uz elementarno poznavanje principa teorije i metodike treninga
· provoditi proces usvajanja specifičnih karate znanja primjenjujući početnu razinu znanja o metodičkim principima rada
· koristiti se osnovnim metodičkim postupcima podučavanja elemenata tehnika i taktike te kondicijske pripreme karataša.

Program osposobljavanja od ukupno 300 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Redovita nastava:
Teorijski dio programa izvodi se u trajanju od 107 sati, vježbe se izvode u trajanju od 73 sata, a praktična nastava u trajanju od 120 sati.
Konzultativno – instruktivna nastava:
Broj skupnih konzultacija iznosi 72 sata od ukupnog broja sati teorijske nastave planirane u programu. Skupne konzultacije izvode se sa cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode u trajanju od 35 sati putem e-maila ili neposredno, a prema potrebi polaznika.
Praktična nastava i vježbe provode se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzire mentor.