Sportski i rekreativni ples – urbani

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA INSTRUKTORA SPORTSKOG I REKREATIVNOG PLESA URBANIH PLESNIH DISCIPLINA

OSNOVNE INFORMACIJE

Navedeni program osposobljavanja predstavlja osnovnu (početnu) razinu osposobljenosti u sportu za obavljanje stručnih poslova u sportskom i rekreativnom plesu urbanih plesnih disciplina (Breaking, Hip Hop, Popping, Locking, House, Techno, Disco dance, Waacking, Vogue) koji Hrvatski institut za kineziologiju (dalje u tekstu: HIK) provodi u suradnji s Hrvatskim sportskim plesnim savezom (dalje u tekstu: HSPS).

Program osposobljavanja u postupku je odobravanja od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te će se neposredno po odobrenju otvoriti prva nastavna grupa.

Nastavni plan i program u fondu je od 300 sati (opći predmeti: osnove medicine sporta, osnove pedagogije i komunikologije u sportu, osnove sporta i sportskog treninga, zaštita na radu; specijalistički predmeti: analiza sportskog i rekreativnog plesa urbanih plesnih disciplina, metodika poduke i osnove planiranja, praksa).

Polaznicima koji su koji su apsolvirali i položili neke od općih predmeta na nekom drugom studiju mogu zatražiti priznavanje istih uz adekvatni dokaz.

Završetkom programa osposobljavanja za poslove instruktora sportskog i rekreativnog plesa umjetničkih plesnih disciplina, polaznici će steći slijedeće kompetencije:

• opisati elementarnu građu ljudskog tijela i osnovnu funkciju zglobova i mišića

• opisati osnovne fiziološke procese u ljudskom tijelu za vrijeme tjelesne aktivnosti

• opisati i primjenjivati osnove pedagogije i komunikologije u realizaciji sportske poduke

• opisati osnovne principe sportske pripreme i metodike podučavanja u sportu

• primijeniti sigurnosne aspekte zaštite na radu tijekom provedbe procesa podučavanja i rada u sportskom i rekreativnom plesu urbanih plesnih disciplina

• provoditi proces podučavanja i treninga sportskog i rekreativnog plesa urbanih plesnih disciplina s ciljem optimalnog korištenja prostora i didaktičkih pomagala uz elementarno poznavanje principa teorije i metodike treninga

• provoditi proces usvajanja specifičnih znanja sportskog i rekreativnog plesa urbanih plesnih disciplina, primjenjujući početnu razinu znanja o metodičkim principima rada

• koristiti se osnovnim metodičkim postupcima podučavanja elemenata tehnike, sastavljanja natjecateljske koreografije te kondicijske pripreme plesača sportskog i rekreativnog plesa urbanih plesnih disciplina.

ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROGRAM (pretprijava)

Ako ste zainteresirani za program instruktora sportskog i rekreativnog plesa umjetničkih plesnih disciplina molim Vas da ispunite pretprijavu kroz sljedeći link https://forms.gle/iDEMQbZWttBXeyAp6

Nakon ispunjene pretprijave, potrebno je na email stručnog voditelja programa jadranka.vlasic@kif.unizg.hr poslati dokumentaciju iz uvjeta upisa pod točkama 3.1. ili 3.2..

Za otvaranje programa potrebno je minimalno 10 polaznika nakon čega se raspisuje natječaj za upis.

Stručni voditelj programa izv.prof.dr.sc. Jadranka Vlašić obavještava zainteresirane polaznike po pretprijavama te obavještava polaznike o potrebnoj dokumentaciji sukladno uvjetima upisa.

Rok za pretprijavu je 10.03.2021. (HIK zadržava pravo promjene roka pretprijavu).

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za obavljanje poslova instruktora sportskog i rekreativnog plesa urbanih plesnih disciplina, može se upisati osoba koja ima:

1. minimalno završenu srednju školu,

2. navršenih 18 godina života,

3. minimalno jedan stručni uvjet od sljedeća dva:

3.1 najmanje 5 godina aktivnog bavljenja urbanim plesnim disciplinama kao natjecatelj (aktivno bavljenje sportskim plesom kao natjecatelj podrazumijeva izlazak na natjecanja u kalendarskoj godini za koju je obavljena registracija natjecatelja) (traženi dokument: Potvrda HSPS-a ili drugi dokaz),

3.2 najmanje 5 godina aktivnog podučavanja urbanih plesnih disciplina (koreograf, pedagog i sl.) (traženi dokument: Potvrda HSPS-a, Licenca stručnog udruženja ili drugi dokaz),

4. najmanje A kvalitativni razred u jednoj od umjetničkih plesnih disciplina

5. najmanje 1/3 kvalitativnih bodova od potrebnih kvalitativnih bodova za prelazak iz A u I kvalitativni razred, u starosnom razredu starije mladeži i/ili odraslih i/ili veterana (seniora) u disciplini iz točke 4. ovog stavka.

Ako kandidati ne zadovoljavaju uvjete upisa iz točaka 4. i 5. dužni su prije početka programa osposobljavanja položiti prijemni ispit kojim se provjerava njihova razina pripremljenosti za praćenje programa.

PRIJAVA NA NATJEČAJ I POTREBNI DOKUMENTI (po objavi natječaja)

· kratki životopis (opći i plesni)

· ispunjena prijavnica u program osposobljavanja

· preslika ili elektronički zapis domovnice

· preslika osobne iskaznice

· preslika ili elektronički zapis rodnog lista (izvadak iz matične knjige rođenih)

· preslika svjedodžbe ili diplome kao dokaz o prethodno završenoj srednjoj školi ili višoj, odnosno visokoj školi

· potvrda HSPS-a o aktivnom bavljenju sportskim plesom (Licenca stručnog udruženja ili drugi dokaz) Dokumenti se šalju u elektroničkom obliku (PDF format) na e-mail: kristina.rodic@kif.unizg.hr i jadranka.vlasic@kif.unizg.hr s naznakom

„PROGRAM ZA INSTRUKTORA SPORTSKOG I REKREATIVNOG PLESA URBANIH PLESNIH DISCIPLINA“.

Stručni voditelj programa po dostavljenoj dokumentaciji utvrđuje popis kandidata za program.

Oni kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obaviješteni putem e-mail adrese i pozvani na prijemni ispit i/ili upise.

PRIJEMNI ISPIT ZA PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Trošak prijemnog ispita će iznositi 500,00 kn (pet stotina kuna) i uplaćuje se putem opće uplatnice ili internet bankarstva na broj žiro računa HIK-a:

Svi kandidati koji ne zadovoljavaju uvjete upisa iz točaka 4. i 5. prije početka programa osposobljavanja dužni su položiti prijemni ispit kojim se provjerava njihova razina pripremljenosti za praćenje specijalističkog dijela programa (demonstracija urbanih plesova obuhvaćenih ovim planom i programom osposobljavanja kroz 2 minute po plesnom stilu te testovi osnovnih i specifičnih principa sportskog i rekreativnog plesa umjetničkih plesnih disciplina).

Prijemni ispit održat će se ispred najmanje tri člana komisije koja se sastoji od predavača specijalističkih predmeta i Stručnog voditelja programa.

Prijemni ispit održati će se na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb), a točan termin prijemnog ispita objaviti će se u pozivu na upis 2021. godine nakon pretprijava zainteresiranih kandidata.

UPISI U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

UPISI za sve polaznike kao i potpisivanje UGOVORA O OBRAZOVANJU između polaznika i HIK-a provest će se neposredno nakon prijemnog ispita.

PREDAVAČI

Opće predmete predavat će profesori Kineziološkog fakulteta, a specijalističke predmete predavači s iskustvom u umjetničkim plesnim disciplinama, kineziolozi ili treneri s plesnim usmjerenjem. Detaljna lista biti će utvrđena početkom programa.

TRAJANJE PROGRAMA

Polaznici će o početku nastave biti unaprijed obaviješteni e-mailom po završetku upisa.

Početak nastave predviđen je za početak travnja 2021. godine no točan datum može biti promijenjen (uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja, sukladno epidemiološkoj situacija i preporukama stožera i uputama HZJZ).

PRISUTNOST NA NASTAVI

Dolazak na nastavu je OBAVEZAN. Za prisustvovanje na praktičnom dijelu nastave i vježbama polaznici moraju samostalno osigurati sportsku odjeću i obuću.

CIJENA PROGRAMA

Cijena programa osposobljavanja za obavljanje poslova instruktora sportskog i rekreativnog plesa umjetničkih plesnih disciplina iznositi će od 8.500,00 do 9.500,00 ovisno o broju polaznika.

U slučaju većeg broja kandidata HIK zadržava pravo organizacije provođenja programa u više nastavnih grupa polaznika.

Plaćanje će biti moguće se može izvršiti u cijelosti ili u ratama karticama Zagrebačke banke, Erste card ili PBZ card.

UVJERENJE O ZAVRŠENOM PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA

Po završetku programa osposobljavanja i uspješno položenim ispitima polaznik dobiva Uvjerenje o osposobljavanju za obavljanje poslova Instruktora sportskog i rekreativnog plesa urbanih plesnih disciplina koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Osposobljavanje je u skladu sa standardima zanimanja i kvalifikacija u području kineziologije i Zakona o sportu.

OSTALE POGODNOSTI NAKON ZAVRŠENOG OSPOSOBLJAVANJA

Po završenom programu osposobljavanja polaznici koji žele nastaviti obrazovanje pri Studijskom centru za izobrazbu trenera smjer ples oslobođeni su plaćanja školarine u završnom VI. semestru.

ravnatelj Hrvatskog instituta za kineziologiju :

izv. prof. dr. sc. Petar Barbaros

stručni voditelj:

izv. prof. dr. sc. Jadranka Vlašić