Sportska gimnastika

Dobrodošli na web stranicu programa osposobljavanja za obavljanje poslova učitelja sportske gimnastike.

Prijave za upis nove grupe u tijeku

Dokumentacija se dostavlja na e-mail:

kristina.rodic@kif.hr i uciteljski.gimnastika@gmail.com

Program osposobljavanja za poslove učitelja sportske gimnastike predstavlja polaznu osnovu za daljnje oblike stručnog usavršavanja i školovanja. Sportska gimnastika u Hrvatskoj je sport kojim se bave muškarci i žene. Sportska gimnastika u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, a posljednjih nekoliko godina bilježi se znatan porast broja djece i odraslih koji se uključuju i aktivno bave ili se žele baviti sportskom gimnastikom. Tome pridonosi i otvaranje sve većeg broja gimnastičkih dvorana i centara po cijeloj Hrvatskoj. Navedeni porast zahtijeva osposobljavanje znatnog broja osoba koje bi imale početnu razinu kompetencija za obavljanje poslova učitelja sportske gimnastike, tj. poslova osnovne poduke djece i odraslih koji se bave sportskom gimnastikom. Osobama koje završe ovaj program osposobljavanje pruža se mogućnost da formaliziraju svoja znanja, vještine i sposobnosti za koja posjeduju prethodna praktična iskustva na istim poslovima, a samim time i mogućnost za samozapošljavanje i zapošljavanje u području sporta kao njihova primarna ili sekundarna djelatnost.

Završetkom programa osposobljavanja za poslove učitelja sportske gimnastike, polaznici će steći slijedeće stručne kompetencije:

 • Opisati elementarnu građu ljudskog tijela i osnovnu funkciju zglobova i mišića
 • Opisati osnovne fiziološke procese u ljudskom tijelu za vrijeme tjelesne aktivnosti
 • Opisati i primjenjivati osnove pedagogije i komunikologije u realizaciji sportske poduke
 • Opisati osnovne principe sportske pripreme i metodike podučavanja u sportu
 • Primijeniti sigurnosne aspekte zaštite na radu tijekom provedbe procesa podučavanja i rada u sportskoj gimnastici
 • Provoditi proces podučavanja i treninga sportske gimnastike s ciljem optimalnog korištenja prostora i didaktičkih pomagala uz elementarno poznavanje principa teorije i metodike treninga
 • Provoditi proces usvajanja specifičnih znanja sportske gimnastike primjenjujući početnu razinu znanja o metodičkim principima rada
 • Koristiti se osnovnim metodičkim postupcima podučavanja elemenata tehnike, sastavljanja natjecateljske vježbe i koreografije te kondicijske pripreme gimnastičara/gimnastičarki

Nastavne cjeline programa:

 • Osnove medicine sporta
 • Osnove pedagogije i komunikologije u sportu
 • Osnove sporta i sportskog treninga
 • Zaštita na radu
 • Uvod u sportsku gimnastiku
 • Metodika poduke osnovnih tehničkih elemenata sportske gimnastike
 • Sustav Dječje gimnastike
 • Praktična nastava

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za poslove učitelja sportske gimnastike može se upisati osoba koja ima:

 • minimalno završenu srednju školu,
 • navršenih 18 godina života,
 • minimalno 5 godina djelovanja/bavljenja sportskom gimnastikom (potvrda od kluba),
 • specifične vještine i znanja iz tehnike sportske gimnastike, koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koje dokazuje kroz prijemni ispit.

Trajanje programa:

Program osposobljavanja provodi se redovitom nastavom od ukupno 300 sati. Teorijski dio programa izvodi se u trajanju od 98 sati, vježbe se izvode u trajanju od 102 sata, a praktična nastava u trajanju od 100 sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzire mentor.

Program traje približno 6 mjeseci, a provodi se vikendima.

Stručni voditelj programa:

dr. sc. Marijo Možnik

uciteljski.gimnastika@gmail.com