Ritmička gimnastika

Dobrodošli na web stranicu programa osposobljavanja za obavljanje poslova voditelja/ice ritmičke gimnastike.

Prijave za upis nove grupe u tijeku.
Podatke možete dostaviti na:
e-mail: kristina.rodic@kif.hr

Ritmička gimnastika u Hrvatskoj je sport kojim se bavi isključivo ženska populacija. Taj podatak ne isključuje muškarce da se, kao treneri ili suci, uključe u ovaj sport. U ritmičkoj gimnastici postoji izražena potreba za stručnim kadrovima za realizaciju stručnih poslova osnovne poduke djece koje se bave ritmičkom gimnastikom.

Posljednjih nekoliko godina bilježi se znatan porast djece koje se aktivno bave ili se žele baviti ritmičkom gimnastikom. Ova razina stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova instruktora/ice ritmičke gimnastike predstavlja polaznu osnovu za daljnje oblike stručnog usavršavanja i školovanja.

Završetkom programa osposobljavanja za poslove instruktorice/a ritmičke gimnastike, polaznice/i će steći slijedeće kompetencije:

 • opisati elementarnu građu ljudskog tijela i osnovnu funkciju zglobova i miÅ¡ića
 • opisati osnovne fizioloÅ¡ke procese u ljudskom tijelu za vrijeme tjelesne aktivnosti
 • opisati i primjenjivati osnove pedagogije i komunikologije u realizaciji sportske poduke
 • opisati osnovne principe sportske pripreme i metodike podučavanja u sportu
 • primijeniti sigurnosne aspekte zaÅ¡tite na radu tijekom provedbe procesa podučavanja i rada u ritmičkoj gimnastici
 • provoditi proces podučavanja ritmičke gimnastike s ciljem optimalnog koriÅ¡tenja prostora i didaktičkih pomagala uz elementarno poznavanje principa teorije i metodike treninga
 • provoditi proces usvajanja specifičnih znanja ritmičke gimnastike, primjenjujući početnu razinu znanja o metodičkim principima rada
 • koristiti se osnovnim metodičkim postupcima podučavanja elemenata tehnike, sastavljanja natjecateljske koreografije te kondicijske pripreme ritmičarki.

Nastavne cjeline programa

 • Osnove medicine sporta
 • Osnove pedagogije i komunikologije u sportu
 • Osnove sporta i sportskog treninga
 • ZaÅ¡tita na radu
 • Analiza ritmičke gimnastike
 • Metodika poduke osnovnih tehničkih elemenata ritmičke gimnastike
 • Osnove planiranja u ritmičkoj gimnastici
 • Praktična nastava

Uvjeti za upis

 • minimalno zavrÅ¡ena srednja Å¡kola,
 • navrÅ¡enih 18 godina života,
 • minimalno 5 godina djelovanja/bavljenja ritmičkom gimnastikom
 • specifične vjeÅ¡tine i znanja iz ritmičke ili sportske gimnastike, klasičnog baleta ili suvremenog plesa koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit.

Trajanje programa

 Teorijski dio programa izvodi se u trajanju od 82 sati, vježbe se izvode u trajanju od 84 sati, a praktična nastava u trajanju od 140 sati.