Sportski i rekreativni ples

UPISI U TIJEKU!

TRAJANJE PROGRAMA
Program osposobljavanja realizirat će se provedbom nastavnog plana i programa odobrenog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Polaznici će o početku nastave biti unaprijed obaviješteni e-mailom. Početak nastave predviđen je u prosincu 2019.godine/siječnju 2020.godine.
UVJETI UPISA
U program osposobljavanja za obavljanje poslova instruktora sportskog i rekreativnog plesa, može se upisati osoba koja ima:
a) minimalno završenu srednju školu,
b) navršenih 18 godina života,
c) minimalno 5 godina aktivnog bavljenja sportskim plesom kao natjecatelj (aktivno bavljenje sportskim plesom kao natjecatelj podrazumijeva sudjelovanje na natjecanjima u kalendarskoj godini za koju je obavljena registracija natjecatelja) i rekreativnim plesom
d) najmanje B kvalitativni razred (otvoreni program) u sportskom plesu u najmanje jednoj sportsko-plesnoj disciplini (standardni i/ili latinsko-američki plesovi) e) najmanje 1/3 kvalitativnih bodova od potrebnih kvalitativnih bodova za prelazak iz B u A kvalitativni razred, ostvarenih u B i/ili A kvalitativnom razredu u starosnom razredu starije mladeži i/ili odraslih, ili odraslih i/ili veterana (seniora) u disciplini iz točke d) ovog stavka.

Ukoliko kandidati ne zadovoljavaju uvjete upisa iz točaka c), d) i e) dužni su prije početka programa osposobljavanja položiti prijemni ispit kojim se provjerava njihova razina pripremljenosti za praćenje programa.

PRIJAVA NA NATJEČAJ I POTREBNI DOKUMENTI:

  • kratki životopis
  • ispunjena prijavnica – upisnica u program osposobljavanja
  • digitalna preslika domovnice
  • digitalna preslika osobne iskaznice
  • digitalna preslika rodnog lista (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • digitalna preslika svjedodžbe ili diplome kao dokaz o prethodno završenoj srednjoj školi ili višoj, odnosno visokoj školi
  • potvrda Hrvatskog sportskog plesnog saveza o aktivnom bavljenju sportskim plesom

Dokumenti se šalju u DIGITALNOM OBLIKU na e-mail: kristina.rodic@kif.hr s naznakom „ZA NATJEČAJ – UPIS – PROGRAM ZA INSTRUKTORA SPORTSKOG I REKREATIVNOG PLESA“.

UVJERENJE O ZAVRŠENOM PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA
Po završetku programa osposobljavanja i uspješno položenim ispitima polaznik dobiva Uvjerenje o osposobljavanju za obavljanje poslova Instruktora sportskog i rekreativnog plesa koje se upisuje u e-radnu knjižicu.
PRISUTNOST NA NASTAVI
Dolazak na nastavu je OBAVEZAN za sve polaznike. Za prisustvovanje na praktičnom dijelu nastave i vježbama polaznici moraju samostalno osigurati sportsku odjeću i obuću.
NASTAVNA GRUPA
Preduvjet za provođenje programa osposobljavanja je popunjenost nastavne grupe s 12 polaznika. S obzirom na pravilnikom propisano ograničenje broja upisanih polaznika po nastavnoj grupi, same nastavne grupe formirat će se temeljem RANG LISTE prema kriteriju uspješnosti na praktičnoj provjeri specifičnih znanja iz područja fitnesa, kao i redoslijedu izvršenih pred prijava i prijava.
Rang lista i formiranje nastavnih grupa (u slučaju većeg broja kandidata) bit će objavljeno po završetku prijemnog ispita.

STRUČNI VODITELJI:

doc. dr. sc. Jadranka Vlašić
Tamara Despot, pred.