Sportski i rekreativni ples – urbani

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA INSTRUKTORA SPORTSKOG I REKREATIVNOG PLESA URBANIH PLESNIH DISCIPLINA

OSNOVNE INFORMACIJE

Navedeni program osposobljavanja predstavlja osnovnu (početnu) razinu osposobljenosti u sportu za obavljanje stručnih poslova u sportskom i rekreativnom plesu urbanih plesnih disciplina Breaking, Hip Hop, Popping, Locking, House, Techno, Disco dance, Waacking, Vogue).koji Hrvatski institut za kineziologiju (dalje u tekstu: HIK) provodi u suradnji s Hrvatskim sportskim plesnim savezom (dalje u tekstu: HSPS).

Nastavni plan i program u fondu je od 300 sati (opći predmeti: osnove medicine sporta, osnove pedagogije i komunikologije u sportu, osnove sporta i sportskog treninga, zaštita na radu; specijalistički predmeti: analiza sportskog i rekreativnog plesa urbanih plesnih disciplina, metodika poduke i osnove planiranja, praksa).

Završetkom programa osposobljavanja za poslove instruktora sportskog i rekreativnog plesa urbanih plesnih disciplina, polaznici će steći slijedeće kompetencije:

 • opisati elementarnu građu ljudskog tijela i osnovnu funkciju zglobova i mišića
 • opisati osnovne fiziološke procese u ljudskom tijelu za vrijeme tjelesne aktivnosti
 • opisati i primjenjivati osnove pedagogije i komunikologije u realizaciji sportske poduke
 • opisati osnovne principe sportske pripreme i metodike podučavanja u sportu
 • primijeniti sigurnosne aspekte zaštite na radu tijekom provedbe procesa podučavanja i rada u sportskom i rekreativnom plesu urbanih plesnih disciplina
 • provoditi proces podučavanja i treninga sportskog i rekreativnog plesa urbanih plesnih disciplina s ciljem optimalnog korištenja prostora i didaktičkih pomagala uz elementarno poznavanje principa teorije i metodike treninga
 • provoditi proces usvajanja specifičnih znanja sportskog i rekreativnog plesa urbanih plesnih disciplina, primjenjujući početnu razinu znanja o metodičkim principima rada
 • koristiti se osnovnim metodičkim postupcima podučavanja elemenata tehnike, sastavljanja natjecateljske koreografije te kondicijske pripreme plesača sportskog i rekreativnog plesa urbanih plesnih disciplina.

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za obavljanje poslova instruktora sportskog i rekreativnog plesa urbanih plesnih disciplina, može se upisati osoba koja ima:

 1. minimalno završenu srednju školu,
 2. navršenih 18 godina života,
 3. minimalno jedan stručni uvjet od sljedeća dva:
  1.  najmanje 5 godina aktivnog bavljenja urbanim plesnim disciplinama kao natjecatelj (aktivno bavljenje sportskim plesom kao natjecatelj podrazumijeva izlazak na natjecanja u kalendarskoj godini za koju je obavljena registracija natjecatelja) (traženi dokument: Potvrda HSPS-a ili drugi dokaz),
  1. najmanje 5 godina aktivnog podučavanja urbanih plesnih disciplina (koreograf, pedagog i sl.) (traženi dokument: Potvrda HSPS-a, Licenca stručnog udruženja ili drugi dokaz),
 4. najmanje A kvalitativni razred u jednoj od urbanih plesnih disciplina
 5. najmanje 1/3 kvalitativnih bodova od potrebnih kvalitativnih bodova za prelazak iz A u I kvalitativni razred, u starosnom razredu starije mladeži i/ili odraslih i/ili veterana (seniora) u disciplini iz točke 4. ovog stavka.

Ako kandidati ne zadovoljavaju uvjete upisa iz točaka 4. i 5. dužni su prije početka programa osposobljavanja položiti prijemni ispit kojim se provjerava njihova razina pripremljenosti za praćenje programa.

PRIJAVA NA NATJEČAJ I POTREBNI DOKUMENTI

 • kratki životopis (opći i plesni)
 • ispunjena prijavnica u program osposobljavanja, dostupna na

www.hik-kif.eu/urbani plesovi

 • digitalna preslika ili elektronički zapis domovnice
 • digitalna preslika osobne iskaznice
 • digitalna preslika ili elektronički zapis rodnog lista (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • digitalna preslika svjedodžbe ili diplome kao dokaz o prethodno završenoj srednjoj školi ili višoj, odnosno visokoj školi
 • potvrda HSPS-a o aktivnom bavljenju sportskim plesom (Licenca stručnog udruženja ili drugi dokaz)

Dokumenti se šalju u DIGITALNOM OBLIKU(PDF format) na e-mail: kristina.rodic@kif.unizg.hr i jadranka.vlasic@kif.unizg.hr  s naznakom

„PROGRAM ZA INSTRUKTORA SPORTSKOG I REKREATIVNOG PLESA URBANIH PLESNIH DISCIPLINA“ najkasnije do 16.lipnja 2021.

Stručni voditelj programa po dostavljenoj dokumentaciji utvrđuje popis kandidata za program.

Oni kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obaviješteni putem e-mail adrese (17. lipnja 2021.) i pozvani na prijemni ispit i/ili upise (predvidivo 20.lipnj 2021).

PRIJEMNI ISPIT ZA PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Trošak upisa i prijemnog ispita iznosi 500,00 kn (pet stotina kuna) i uplaćuje se putem opće uplatnice ili internet bankarstva na broj žiro računa HIK-a:

IBAN: HR29 23400091 110794237,

model: HR67,

poziv na broj: OIB kandidata – 5065,

opis plaćanja: trošak prijemnog ispita – ime i prezime kandidata – INSTRUKTOR/ICA SPORTSKOG I REKREATIVNOG PLESA URBANIH PLESNIH DISCIPLINA.

Kao dokaz o uredno izvršenoj uplati polaznici šalju digitalnu presliku potvrde o izvršenoj uplati na e-mail jadranka.vlasic@kif.unizg.hr

Svi kandidati koji ne zadovoljavaju uvjete upisa iz točaka 4. i 5. prije početka programa osposobljavanja dužni su položiti prijemni ispit kojim se provjerava njihova razina pripremljenosti za praćenje specijalističkog dijela programa (demonstracija urbanih plesova obuhvaćenih ovim planom i programom osposobljavanja kroz 2 minute po plesnom stilu te testovi osnovnih i specifičnih principa sportskog i rekreativnog plesa urbanih plesnih disciplina).

Prijemni ispit održat će se na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb). Za prijemni ispit kandidati moraju imati čistu sportsku odjeću i obuću.

UPISI U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

UPISI za sve polaznike kao i potpisivanje UGOVORA O OBRAZOVANJU između polaznika i HIK-a provest će se neposredno nakon prijemnog ispita.

Prilikom UPISA polaznici su dužni priložiti kopije dokumenata koji su navedeni u prijavi na natječaj te iste originale predočiti na uvid.

PLANIRANI TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE (KINEZIOLOŠKI FAKULTET):

Nastava će se održavati vikendima prema rasporedu koji će biti utvrđen po završetku upisa.

Način održavanja nastave podložan je promjenama ovisnim o epidemiološkoj situaciji vezanoj uz COVID 19 kao i preporukama stožera i uputama HZJZ. HIK zadržava pravo izmjene rasporeda nastave kao i promjene termina provedbe nastavnog plana i programa ukoliko se za to ukaže opravdana potreba. Polaznici će o početku nastave biti unaprijed obaviješteni putem elektronske pošte.

PRISUTNOST NA NASTAVI

Dolazak na nastavu je OBAVEZAN. Za prisustvovanje na praktičnom dijelu nastave i vježbama polaznici moraju samostalno osigurati sportsku odjeću i obuću.

CIJENA PROGRAMA

Cijena PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA za obavljanje poslova instruktora sportskog i rekreativnog plesa urbanih plesnih disciplina kojeg provodi HIK iznosit će 8.500,00 kuna te se plaća jednokratno u cijelosti ili kartično na rate (PBZ kartice, ZABA, Diners..)

NAPOMENA:

 • trošak upisa i prijemnog ispita u iznosu od 500,00 kuna uračunava se u ukupnu cijenu programa osposobljavanja ukoliko kandidat zadovolji SVE uvjete natječaja, kao i na provjeri specifičnih motoričkih znanja iz područja plesa.

Podaci kod uplate školarine:

Uplata troškova programa osposobljavanja uplaćuje se na žiro račun HIK-a

IBAN: HR29 23400091 110794237,

model: HR67,

poziv na broj: OIB kandidata – 5065,

opis plaćanja: školarina – Ime i prezime polaznika – URBANE PLESNE DISCIPLINE.

UVJERENJE O ZAVRŠENOM PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA

Po završetku programa osposobljavanja i uspješno položenim ispitima polaznik dobiva Uvjerenje o osposobljavanju za obavljanje poslova Instruktora sportskog i rekreativnog plesa urbanih plesnih disciplina koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

OSTALE POGODNOSTI NAKON ZAVRŠENOG OSPOSOBLJAVANJA

Po završenom programu osposobljavanja polaznici koji žele nastaviti obrazovanje pri Studijskom centru za izobrazbu trenera smjer ples oslobođeni su plaćanja školarine završnog VI. semestra.

NASTAVNA GRUPA

Preduvjet za provođenje programa osposobljavanja je minimalna popunjenost nastavne grupe s 10 polaznika.

Za sve dodatne informacije obratiti se na e-mail : jadranka.vlasic@kif.unizg.hr

Ravnatelj Hrvatskog instituta za kineziologiju                                        

izv. prof. dr. sc.  Petar Barbaros  

stručni voditelj                                    

izv. prof. dr. sc. Jadranka Vlašić