Jujitsu

Dobrodošli na web stranicu programa osposobljavanja za obavljanje poslova voditelja/ice jujitsu-a.

Prijave za upis nove grupe u tijeku.
Podatke možete dostaviti na:
e-mail: kristina.rodic@kif.hr

Ova razina stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova voditelja/ice JuJitsu-a predstavlja polaznu osnovu za daljnje oblike stručnog usavršavanja i školovanja.

Posljednjih nekoliko godina bilježi se znatan porast osoba koje se aktivno bave ili se žele baviti JuJitsu-om stoga je i postala izražena potreba za stručnim kadrovima za realizaciju stručnih poslova osnovne podučavanja osoba koje se bave ovim sportom.

Kako je JuJitsu sport pogodan da se njime bave djeca već od mlađe školske dobi izuzetno je bitno da treneri budu educirani za provođenje kvalitetnog procesa obuke. Trenutno u praksi još uvijek postoji određeni broj kadrova koji obavljaju stručne poslove, a koji nemaju odgovarajuću razinu osposobljenosti. Upravo je cilj navedenog programa osposobljavanja da postojeći i budući kadrovi u JuJitsu-u steknu osnovna znanja iz različitih područja ovog sporta, a koja su im potrebna za kvalitetno obavljanje istih.

U program osposobljavanja za poslove voditelja/ice JuJitsu-a može se upisati osoba koja ima:

 • minimalno završenu srednju školu,
 • navršenih 18 godina života,
 • minimalno 5 godina djelovanja/bavljenja JuJitsu-om
 • specifične vještine i znanja iz JuJitsu sporta koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit.

Kandidati/kandidatkinje su dužni prije početka edukacije položiti određene testove s kojima se provjerava njihova razina motoričkih vještina i tehničkih znanja i pripremljenosti za praćenje programa edukacije.

Kandidati moraju posjedovati sposobnost i spremnost na podučavanje osoba različitog spola i uzrasta koji će se provoditi u specifičnom okruženju (sportska dvorana ili otvoreni tereni).
Uz navedeno kandidati moraju biti spremni i na obavljanje različitih oblika podučavanja, a koje su sastavni dio programa osposobljavanja.

Završetkom programa osposobljavanja za poslove voditelja/ice JuJitsu-a, polaznici će steći slijedeće stručne kompetencije:

 • Opisati elementarnu građu ljudskog tijela i osnovnu funkciju zglobova i mišića
 • Opisati osnovne fiziološke procese u ljudskom tijelu za vrijeme tjelesne aktivnosti
 • Opisati i primjenjivati osnove pedagogije i komunikologije u realizaciji sportske poduke
 • Opisati osnovne principe sportske pripreme i metodike podučavanja u sportu
 • Primijeniti sigurnosne aspekte zaštite na radu tijekom provedbe procesa podučavanja u JuJitsu-u
 • Provoditi proces podučavanja u JuJitsu-u s ciljem optimalnog korištenja prostora i didaktičkih pomagala uz elementarno poznavanje principa teorije i metodike podučavanja
 • Provoditi proces usvajanja specifičnih znanja JuJitsu-a primjenjujući početnu razinu znanja o metodičkim principima rada
 • Koristiti se osnovnim metodičkim postupcima podučavanja elemenata tehnike i taktike te kondicijske pripreme u JuJitsu-u.

Program osposobljavanja od ukupno 304 sata realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.
Redovita nastava:
Teorijski dio programa izvodi se u trajanju od 114 sati, vježbe se izvode u trajanju od 70 sati, a praktična nastava u trajanju od 120 sati.
Konzultativno – instruktivna nastava:
Broj skupnih konzultacija iznosi 79 sati od ukupnog broja sati teorijske nastave planirane u programu. Skupne konzultacije izvode se sa cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode u trajanju od 35 sati putem e-maila ili neposredno, a prema potrebi polaznika.
Praktična nastava i vježbe provode se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzire mentor.