Judo

Dobrodošli na web stranicu programa osposobljavanja za obavljanje poslova voditelja/ice juda.

Prijave za upis nove grupe u tijeku.
Podatke možete dostaviti na:
e-mail: kristina.rodic@kif.hr

Ova razina stručnog osposobljavanja za obavljanje stručnih poslova u judu predstavlja polaznu osnovu za daljnje oblike stručnog usavršavanja i školovanja.

U judu postoji izražena potreba za stručnim kadrovima za realizaciju stručnih poslova osnovne poduke osoba koje se bave judom. Posljednjih nekoliko godina bilježi se znatan porast osoba koje se aktivno bave ili se žele baviti judom. Taj porast zahtijeva osposobljavanje znatnog broja osoba koje bi imale početnu razinu kompetencija za obavljanje stručnih poslova u judu.

Završetkom programa osposobljavanja za poslove voditelja/ice juda, polaznici/e će steći slijedeće kompetencije:

 • opisati elementarnu građu ljudskog tijela i osnovnu funkciju zglobova i mišića
 • opisati osnovne fiziološke procese u ljudskom tijelu za vrijeme tjelesne aktivnosti
 • opisati i primjenjivati osnove pedagogije i komunikologije u realizaciji sportske poduke
 • opisati osnovne principe sportskog treninga i metodike podučavanja u sportu
 • primijeniti sigurnosne aspekte zaštite na radu tijekom provedbe procesa podučavanja i rada u judu
 • provoditi proces podučavanja i treninga juda s ciljem optimalnog korištenja prostora i didaktičkih pomagala uz elementarno poznavanje principa teorije i metodike treninga
 • provoditi proces usvajanja specifičnih judo znanja primjenjujući početnu razinu znanja o kineziološkim principima rada
 • koristiti se osnovnim metodičkim postupcima podučavanja elemenata tehnika i taktike te kondicijske pripreme judaša.

Nastava je podijeljena u sljedeće nastavne cjeline:

 • Osnove medicine sporta
 • Osnove pedagogije i komunikologije u sportu
 • Osnove sporta i sportskog treninga
 • Zaštita na radu
 • Osnove judo sporta
 • Analiza osnovnih tehničko taktičkih elemenata u judu
 • Osnove planiranja u judu
 • Praktična nastava

Uvjeti upisa

U program osposobljavanja za voditelja/icu juda može se upisati osoba koja ima:

 • minimalno završenu srednju školu,
 • navršenih 18 godina života,
 • minimalno 5 godina djelovanja/bavljenja judom
 • specifične vještine i znanja iz judo sporta koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit.

Kandidati su dužni prije početka edukacije položiti određene testove s kojima se provjerava njihova razina motoričkih vještina i tehničkih znanja i pripremljenosti za praćenje programa edukacije.

Prijemni ispit

1. Demonstracija tehnika padova
2. Demonstracija tokui waza tehnika iz grupa TE, ASHI, KOSHI I SUTEMI WAZA
3. Demonstracija osnovnih tehnika iz grupe KATAME WAZA

Trajanje programa i mjesto izvođenja

Program osposobljavanja se provodi redovitom nastavom u trajanju 305 sata, od čega je teorijski dio nastave 122 sata, vježbe 68 sati i praktična nastava 115 sati. Nastava se izvodi u multimedijalnim predavaonicama i sportskim dvoranama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te u sportskim dvoranama i klubovima s kojima Hrvatski institut za kineziologiju ima potpisan ugovor.[:hr]Ova razina stručnog osposobljavanja za obavljanje stručnih poslova u judu predstavlja polaznu osnovu za daljnje oblike stručnog usavršavanja i školovanja.

U judu postoji izražena potreba za stručnim kadrovima za realizaciju stručnih poslova osnovne poduke osoba koje se bave judom. Posljednjih nekoliko godina bilježi se znatan porast osoba koje se aktivno bave ili se žele baviti judom. Taj porast zahtijeva osposobljavanje znatnog broja osoba koje bi imale početnu razinu kompetencija za obavljanje stručnih poslova u judu.

Završetkom programa osposobljavanja za poslove voditelja/ice juda, polaznici/e će steći slijedeće kompetencije:

 • opisati elementarnu građu ljudskog tijela i osnovnu funkciju zglobova i mišića
 • opisati osnovne fiziološke procese u ljudskom tijelu za vrijeme tjelesne aktivnosti
 • opisati i primjenjivati osnove pedagogije i komunikologije u realizaciji sportske poduke
 • opisati osnovne principe sportskog treninga i metodike podučavanja u sportu
 • primijeniti sigurnosne aspekte zaštite na radu tijekom provedbe procesa podučavanja i rada u judu
 • provoditi proces podučavanja i treninga juda s ciljem optimalnog korištenja prostora i didaktičkih pomagala uz elementarno poznavanje principa teorije i metodike treninga
 • provoditi proces usvajanja specifičnih judo znanja primjenjujući početnu razinu znanja o kineziološkim principima rada
 • koristiti se osnovnim metodičkim postupcima podučavanja elemenata tehnika i taktike te kondicijske pripreme judaša.

Nastava je podijeljena u sljedeće nastavne cjeline:

 • Osnove medicine sporta
 • Osnove pedagogije i komunikologije u sportu
 • Osnove sporta i sportskog treninga
 • Zaštita na radu
 • Osnove judo sporta
 • Analiza osnovnih tehničko taktičkih elemenata u judu
 • Osnove planiranja u judu
 • Praktična nastava

Uvjeti upisa

U program osposobljavanja za voditelja/icu juda može se upisati osoba koja ima:

 • minimalno završenu srednju školu,
 • navršenih 18 godina života,
 • minimalno 5 godina djelovanja/bavljenja judom
 • specifične vještine i znanja iz judo sporta koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit.

Kandidati su dužni prije početka edukacije položiti određene testove s kojima se provjerava njihova razina motoričkih vještina i tehničkih znanja i pripremljenosti za praćenje programa edukacije.

Prijemni ispit

1. Demonstracija tehnika padova
2. Demonstracija tokui waza tehnika iz grupa TE, ASHI, KOSHI I SUTEMI WAZA
3. Demonstracija osnovnih tehnika iz grupe KATAME WAZA

Trajanje programa i mjesto izvođenja

Program osposobljavanja se provodi redovitom nastavom u trajanju 305 sata, od čega je teorijski dio nastave 122 sata, vježbe 68 sati i praktična nastava 115 sati. Nastava se izvodi u multimedijalnim predavaonicama i sportskim dvoranama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te u sportskim dvoranama i klubovima s kojima Hrvatski institut za kineziologiju ima potpisan ugovor.