Seminari i radionice

Cjeloživotno učenje

Cjeloživotno učenje odnosi se na „svaku aktivnost učenja tijekom cijeloga života radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnoga, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca“ (www.cjelozivotno-ucenje.hr)

Neformalno cjeloživotno obrazovanje

Organizirani proces učenja kroz obrazovni program koji nije verificiran, a usmjeren je na profesionalno proširivanje znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba u području sporta. Po završetku programa polazniku se dodjeljuje Potvrda o sudjelovanju. Program neformalnog obrazovanja može biti in-house ili otvorenog tipa.

In- house programi

Hrvatski institut za kineziologiju može organizirati i provesti neformalni obrazovni program (seminar, radionicu…) čija je izrada i izvedba prilagođena specifičnim potrebama poznatog naručitelja usluge (sportski klub ili udruga, sportski savez, fitness centar ili druga javna ili privatna tvrtka), a služi profesionalnom osposobljavanju i usavršavanju u skladu s razvojnim potrebama naručitelja. Svrha in-house programa je razvoj ljudskih resursa naručitelja usluge kako bi ona bila organizacijski što učinkovitija i konkurentnija na tržištu.

Otvoreni seminari i radionice

Hrvatski institut za kineziologiju će periodično nuditi neformalne obrazovne programe usmjerene i prilagođene potrebama i interesu sportskih djelatnika i građanstva, kojima će promovirati profesionalno osposobljavanje i usavršavanje te osobni rast i razvoj polaznika.