Kickboxing

Dobrodošli na web stranicu programa osposobljavanja za obavljanje poslova voditelja/ice kickboxinga.

Prijave za upis nove grupe u tijeku.
Podatke možete dostaviti na:
e-mail: kristina.rodic@kif.hr

Kickboxing je borilački sport koji u posljednje vrijeme bilježi sve veću popularnost i masovnost. Struktura tehnike kao i pravila natjecanja u kickboxingu omogućuju da se ovim sportom mogu baviti djeca od najranije dobi, a nažalost velik broj osoba koje su angažirane u trening kickboxinga nema nikakvu formalnu izobrazbu.

Iz tog razloga je potrebno pravilno educirati sve osobe koje će obavljati bilo koju razinu stručnih poslova u kickboxingu.

Ova razina stručnog osposobljavanja predstavlja polaznu osnovu za daljnje oblike stručnog usavršavanja i školovanja.

Završetkom programa osposobljavanja za obavljanje poslova voditelja/ice kickboxinga, polaznici/ice će steći slijedeće stručne kompetencije:

 • opisati elementarnu građu ljudskog tijela i osnovnu funkciju zglobova i mišića
 • opisati osnovne fiziološke procese u ljudskom tijelu za vrijeme tjelesne aktivnosti
 • opisati i primjenjivati osnove pedagogije i komunikologije u realizaciji sportske poduke
 • opisati osnovne principe sportskog treninga i metodike podučavanja u sportu
 • opisati i demonstrirati osnove tehničke izvedbe kickboxing disciplina
 • organizirati i provoditi temeljnu poduku kickboxing disciplina
 • klasificirati i razlikovati temeljne funkcionalne i motoričke sposobnosti
 • izmjeriti i usporediti temeljne funkcionalne i motoričke sposobnosti
 • opisati, demonstrirati i primijeniti sadržaje za temeljni razvoj funkcionalnih i motoričkih sposobnosti
 • provoditi elemente procesa poduke prema planu glavnog trenera.

Nastava je podijeljena u sljedeće nastavne cjeline:

 • Osnove medicine sporta
 • Osnove pedagogije i komunikologije u sportu
 • Osnove sporta i sportskog treninga
 • Zaštita na radu
 • Osnove kickboxinga
 • Analiza osnovnih tehničko taktičkih elemenata u kickboxingu
 • Osnove planiranja u kickboxingu
 • Praktična nastava

Uvjeti upisa

U program osposobljavanja za voditelja/ice kickboxinga može se upisati osoba koja ima:

 • minimalno završenu srednju školu,
 • navršenih 18 godina života,
 • minimalno 5 godina bavljenja kickboxingom
 • specifične vještine i znanja iz kickboxinga koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit.

Kandidati su dužni prije početka edukacije položiti određene testove s kojima se provjerava njihova razina motoričkih vještina i tehničkih znanja i pripremljenosti za praćenje programa edukacije.

Prijemni ispit

1. Demonstracija stavova i kretanja u kickboxingu
2. Demonstracija osnovnih tehnika udaraca i blokada rukom
3. Demonstracija osnovnih tehnika udaraca i blokada nogom

Trajanje programa i mjesto izvođenja

Program osposobljavanja se provodi redovitom nastavom u trajanju 305 sati, od čega je teorijski dio nastave 110 sata, vježbe 75 sati i praktična nastava 120 sati. Nastava se izvodi u multimedijalnim predavaonicama i sportskim dvoranama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te u sportskim dvoranama i klubovima s kojima Hrvatski institut za kineziologiju ima potpisan ugovor.