Fitnes

POSTANI INSTRUKTOR/ICA FITNESA

Dobrodošli na web stranicu programa osposobljavanja za obavljanje poslova Instruktora/ice fitnesa

Prijave za upis nove grupe u tijeku.
Podatke možete dostaviti na:
e-mail: instruktorifitnesa@gmail.com
Mob: +385 91 30 97 978

Osnovne informacije

Grupe do 24 polaznika/ice.
Provedba programa vikendima (subotom i nedjeljom)
Mogućnost obročnog plaćanja na 6 rata
Upis osposobljenosti za obavljanje poslova instruktora/ice fitnesa u e-radnu knjižicu.
Renomirani predavači iz prakse
Program odobren o Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta

Ova razina stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova instruktorice/a fitnesa predstavlja polaznu osnovu za daljnje oblike stručnog usavršavanja i školovanja. U fitnesu postoji izražena potreba za stručnim kadrovima za realizaciju stručnih poslova osnovne poduke sudionika u tjelesnoj aktivnosti koje se bave fitnesom. Posljednjih nekoliko godina bilježi se znatan porast građana koji se aktivno bave ili se žele uključiti u fitnes programe. Taj porast zahtijeva osposobljavanje osoba koje bi imale početnu razinu kompetencija za obavljanje poslova podučavanja osnovnih tehnika izvedbe motoričkih aktivnosti koje pripadaju fitnesu. Program se donosi radi podizanja standarda kvalitete usluge u komercijalnim, lokalnim i privatnim fitness centrima, klubovima, teretanama, studijima, hotelima i drugim ustanovama u kojima se provode fitness programi.

Polaznici će završetkom ovog programa steći stručne kompetencije za podučavanje osnovnih tehnika kretanja za rad u fitnesu, te potrebno teorijsko i praktično znanje o podučavanju elementarnih vježbi i motoričkih aktivnosti koje pripadaju programima fitnesa za razvoj i održavanja nekih morfoloških, motoričkih i funkcionalnih obilježja sudionika u tjelesnom vježbanju.

Završetkom programa polaznici se mogu upisati u europski registar profesionalaca u fitnessu (ereps) što će im omogućiti lakši pronalazak posla u zemljama Europe. Tipično radno okruženje instruktora fitnesa jesu komercijalni, lokalni i privatni fitnes centri, klubovi, teretane, studiji, hoteli i druge ustanove koje zadovoljavaju minimalne tehničke, materijalne i higijenske uvjete za pružanje usluge fitnes vježbanja. Instruktor fitness programa radi neposredno s klijentima tj. članovima navedenih ustanova koji žele usvojiti osnovne tehnike vježbanja i rada na trenažerima i uz pomoć rekvizita. U skladu s potrebama ustanove i željama klijenata djeluje u ostalim prostorima ustanove i izvan nje.

Od voditelja/instruktora se zahtijeva poznavanje tehnike izvođenja vježbi s opterećenjem, bez opterećenja te kardio fitnesa, kao i poznavanje osnovnih metodičkih postupaka podučavanja osnovnih tehnika izvođenja vježbi koje se primjenjuju u fitnesu. Instruktor/ica obavlja dnevni rad, smjenski rad, fizički rad te rad s ljudima.

 • UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za obavljanje poslova voditelja/instruktora fitness programa, može se upisati osoba koja ima:

 • minimum završenu srednju školu
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova voditelja/instruktora fitness programa
 • prijeđeni prag na provjeri specifičnih motoričkih znanja ili dokaz o prijeđenom razredbenom pragu na Kineziološkom fakultetu ili Studijskom centru za izobrazbu trenera ili rješenje o kategorizaciji sportaša izdano od Hrvatskog olimpijskog odbora
 • potvrda fitness centra, Pilates studija ili aerobik centra o organiziranom bavljenju sportskim aktivnostima (poželjna).

Poželjno je da zainteresirana osoba ima iskustvo sudjelovanja u fitness programima.

 

Nastava je podijeljena u sljedeće nastavne cjeline:

 • Osnove medicine sporta
 • Osnove pedagogije i komunikologije u sportu
 • Osnove sporta i sportskog treninga
 • Zaštita na radu
 • Analiza fitnes programa
 • Metodika podučavanja osnovnih vježbi u fitnes programima
 • Metodika podučavanja osnovnih vježbi u kardio fitnesu
 • Sigurnosni uvjeti za provođenje fitnes programa
 • Praktična nastava

Završetkom programa osposobljavanja za poslove instruktorice/a fitnesa, polaznice/i će steći slijedeće kompetencije:

 • Opisati elementarnu građu ljudskog tijela i osnovnu funkciju zglobova i mišića
 • Opisati osnovne fiziološke procese u ljudskom tijelu za vrijeme tjelesne aktivnosti
 • Opisati i primjenjivati osnove pedagogije i komunikologije u realizaciji sportske poduke
 • Opisati osnovne principe sportske pripreme i metodike podučavanja u sportu
 • Primijeniti sigurnosne aspekte zaštite na radu tijekom provedbe procesa podučavanja u fitnesu
 • Provoditi podučavanje odgovarajućih fitnes sadržaja koji su sigurni za klijenta,
 • Prepoznati i provesti temeljne principe sigurnosti u fitness okruženju, uključujući i odgovornost u hitnim slučajevima.
 • Provoditi fitness programe i pojedine oblike podučavanja, koji su oblikovani od strane kvalificiranih trenera.
 • Provoditi proces usvajanja specifičnih tehnika fitnesa, primjenjujući početnu razinu znanja o metodičkim principima podučavanja.

Program osposobljavanja u trajanju od 300 sati, realizirati će se redovitom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 90 sati izvodi se u učionici ustanove. Vježbe u trajanju od 110 sati i praktična nastava u trajanju od 100 sati izvode se u fitness centrima ili ustanovama s kojima postoji sklopljen ugovor o suradnji.

Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor, u pravilu profesor kineziologije s najmanje tri godine radnog iskustva.

Stručni voditelj programa: izv. prof. dr. sc. Petar Barbaros

Mob: + 385 91 30 97 978

Suvoditelj programa: dr. sc. Dario Novak 

instruktorifitnesa@gmail.com

petar.barbaros.tudor@kif.hr