Jedrenje

Dobrodošli na web stranicu programa osposobljavanja za obavljanje poslova voditelja/ice jedrenja.

Prijave za upis nove grupe u tijeku.
Podatke možete dostaviti na:
e-mail: kristina.rodic@kif.hr

Popularnost jedrenja svakodnevno privlači interes velikog broja djece i mladih. Problematika provođenja kvalitetnog procesa poduke upravo proizlazi iz činjenice da trenutno u praksi još uvijek postoji određeni broj kadrova koji obavljaju stručne poslove u jedrenju, a koji nemaju odgovarajuću razinu osposobljenosti. Ova razina stručnog osposobljavanja za obavljanje stručnih poslova u jedrenju predstavlja polaznu osnovu za daljnje oblike stručnog usavršavanja i školovanja.
U jedrenju postoji izražena potreba za stručnim kadrovima za realizaciju stručnih poslova osnovne poduke osoba koje se bave jedrenjem.
Upravo je cilj navedenog programa osposobljavanja da postojeći i budući kadrovi u jedrenju steknu osnovna znanja iz različitih područja jedrenja, a koja su im potrebna za kvalitetno obavljanje istih.

UVJETI UPISA  
U program osposobljavanja za instruktora/ice jedrenja može se upisati osoba koja ima:
· minimalno završenu srednju školu,
· navršenih 18 godina života,
· znanje plivanja,
· voditelj brodice kategorije B,
· minimalno 5 godina bavljenja jedrenjem,
· specifične vještine i znanja jedriličarske tehnike koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit.

Kandidati su dužni prije početka osposobljavanja pristupiti provjeri specifičnih motoričkih znanja iz područja jedrenja (demonstracija) putem kojih se provjerava kandidatova trenutna razina znanja, a koja je neophodna za kvalitetno praćenje navedenog programa.
Kandidati koji imaju najmanje 5 godina aktivnog jedrenja oslobođeni su prijemnog dijela ispita.
Svim kandidatima koji zadovolje na navedenoj provjeri specifičnih motoričkih znanja iz područja jedrenja te prije toga obave sve administrativne poslove vezane uz pohađanje programa bit će omogućeno pohađanje istog.
Testiranje specifičnih motoričkih znanja iz područja jedrenja sastoji se od demonstracije sljedećih elemenata tehnike:

Završetkom programa osposobljavanja za poslove instruktora/ice jedrenja, polaznici će steći slijedeće stručne kompetencije:
· opisati elementarnu građu ljudskog tijela i osnovnu funkciju zglobova i mišića
· opisati osnovne fiziološke procese u ljudskom tijelu za vrijeme tjelesne aktivnosti
· opisati i primjenjivati osnovne pedagogije i komuikologije u realizaciji sportske poduke
· opisati osnovne principe sportske pripreme i metodike podučavanja u sportu
· primijeniti sigurnosne aspekte zaštite na radu u sklopu poduke jedrenja ili regate
· primijeniti osnovne sadržaje za razvoj pojedinih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod jedriličara
· razlikovati temeljne mjerne postupke za procjenu funkcionalnih i motoričkih sposobnosti kod jedriličara
· opisati i demonstrirati elementarna tehnička znanja iz područja jedrenja
· primijeniti adekvatne metode učenja i podučavanja sa ciljem podučavanja pojedinih tehničkih znanja
· opisati i demonstrirati metodičke postupke za usvajanje tehničkih znanja iz područja jedrenja
· primijeniti/realizirati plan i program poduke napisan od strane trenera.

Program osposobljavanja od ukupno 300 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. 

Redovita nastava:
Teorijski dio programa izvodi se u trajanju od 105 sati, vježbe se izvode u trajanju od 65 sati, a praktična nastava u trajanju od 130 sati.
Konzultativno – instruktivna nastava:
Broj skupnih konzultacija iznosi 67 sati od ukupnog broja sati teorijske nastave planirane u programu. Skupne konzultacije izvode se sa cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode u trajanju od 38 sata putem e-maila ili neposredno, a prema potrebi polaznika.
Praktična nastava i vježbe provode se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzire mentor.

 Stručni voditelj:

doc. dr. sc. Nikola Prlenda

nikola.prlenda@kif.hr

Mob: 091 2224020