GOLF

FAQ – pitanja i odgovori vezano za program osposobljavanje Instruktora golfa

na Hrvatskom institutu za kineziologiju (HIK) 2022/2023

 • Koja je minimalna popunjenost za pokretanje programa?

Preduvjet za provođenje programa osposobljavanja je minimalna popunjenost nastavne grupe s 8 polaznika.

 • Koje je trajanje programa te koja je dinamika aktivnosti, predavanja i ispita tijekom programa osposobljavanja za instruktora golfa?

Program osposobljavanja realizirat će se provedbom nastavnog plana i programa odobrenog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u fondu od 301 sat. Teorijski dio programa izvodi se u trajanju od 107 sati, vježbe se izvode u trajanju od 84 sati, a praktična nastava u trajanju od 110 sati.

Praktična nastava i vježbe provode se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzire mentor.

Navedeni program bit će realiziran u pet do šest (5-6) dijelova (u obliku produženih vikend termina) nastave.

Polaznici će o početku nastave biti unaprijed obaviješteni putem službene internet stranice i e-mailom. Program bi započeo u listopadu 2022. godine, a realizirao bi se tijekom 2022/2023. godine.

 • Nastava je podijeljena u sljedeće nastavne cjeline:
 • Osnove medicine sporta
 • Osnove pedagogije i komunikologije u sportu
 • Osnove sporta i sportskog treninga
 • Zaštita na radu
 • Uvod u organizaciju golfa i uloga instruktora golfa
 • Golf za početnike i napredne
 • Osnove poduke u golfu
 • Metodika poduke početnika i naprednih golfera
 • Osnove planiranja u golfu
 • Praktična nastava
 • Provjera stečenih znanja i vještina

Pismena provjera provodi se za cjeline Osnove medicine sporta, Osnove pedagogije i komunikologije u sportu, Osnove sporta i sportskog treninga i Zaštita na radu.

Usmena i praktična provjera provodi se za nastavne cjeline Uvod u organizaciju golfa i uloga instruktora golfa, Golf za početnike i napredne, Osnove poduke u golfu, Metodika poduke početnika i naprednih golfera, Osnove planiranja u golfu i Praktična nastava.

*** Praktična provjera sastoji se od verbalnog opisa i pravilne demonstracije tehničko – taktičkih elemenata igre, opisa i demonstracije metodskih vježbi koji se koriste kod poduke te verbalnog opisa i demonstracije vježbi za korekciju grešaka koje se javljaju pri izvedbi pojedinog tehničko – taktičkog elementa golf igre.

Završnu provjera znanja provodi se pred povjerenstvom, a mora imati najmanje 3 člana (koje čine predavači nastavnih cjelina). Članove ispitnog povjerenstva imenuje stručno tijelo utvrđeno statutom ustanove, a sastoji se od predsjednika ispitnog povjerenstva i članova, koji su u pravilu predavači iz pojedinih nastavnih cjelina iz programa za osposobljavanje za poslove instruktora golfa.

Polaznik je uspješno završio program osposobljavanja za poslove instruktora golfa ako zadovolji na provjeri znanja iz teorijskog i praktičnog dijela. O završnoj provjeri vodi se zapisnik.

 • Je li obavezno prisustvovanje na nastavi?

Dolazak na nastavu je OBAVEZAN za sve polaznike. Za prisustvovanje na praktičnom dijelu nastave i vježbama polaznici moraju samostalno osigurati sportsku odjeću i obuću, te golf opremu.

Način održavanja nastave podložan je promjenama, a uvelike ovisi o epidemiološkoj situaciji vezano uz COVID 19 kao i preporukama stožera i uputama HZJZ.

 • Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

Završetkom programa osposobljavanja za poslove instruktora golfa, polaznici će steći slijedeće kompetencije za obavljanje stručnih poslova u golfu:

 • Opisati elementarnu građu ljudskog tijela i osnovnu funkciju zglobova i mišića
 • Opisati osnovne fiziološke procese u ljudskom tijelu za vrijeme tjelesne aktivnosti
 • Opisati i primjenjivati osnovne pedagogije i komunikologije u realizaciji sportske poduke
 • Opisati osnovne principe sportskog treninga i metodike poduke u sportu
 • Primijeniti sigurnosne aspekte zaštite na radu tijekom provedbe procesa poduke u golfu
 • Opisati i demonstrirati osnovne elemente tehnike u golfu obzirom na dob, spol i predznanje
 • Opisati, demonstrirati i primijeniti pravilne metodičke vježbe prilikom poduke osnovnih tehničkih elemenata u golfu
 • Opisati i demonstrirati osnovne taktičke elemente kod igrača početnika i naprednih
 • Organizirati sat poduke u grupi, paru i individualno
 • Primijeniti različite oblike i formate natjecanja sukladno dobi golfera
 • Organizirati i provoditi natjecanja za početnike, djecu i rekreaciju
 • Primijeniti elemente plana poduke u golfu
 • Koja je cijena tečaja?

Cijena PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA za poslove Instruktora golfa kojeg provodi Hrvatski institut za kineziologiju, iznosit će 15.000,00 kuna (pod uvjetom da se upiše minimalno 8 polaznika) (prijemni 500,00 kn i školarina 14.500,00 kn).

 • Koje uvjerenje se stiče po završetku programa?

Po završetku programa osposobljavanja i uspješno položenim ispitima polaznik dobiva Uvjerenje o osposobljavanju za poslove Instruktora Golfa koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

 • Kojoj razini obrazovanja odgovara kvalifikacije  stečena programom osposobljavanja instruktora golfa?

Stručno osposobljavanje provodi te kvalifikaciju izdaje Hrvatski institut za kineziologiju (HIK). Kvalifikacija je u skladu sa Zakonom o sportu te otvara pristup tržištu rada u okvirima poslova instruktora u sportu. Niža razina poslova poduke u sportu zahtjeva nadzor trenera koji određuje program rada, sukladno Članku 10 . Zakona o sportu.

Kvalifikacija stečena programom osposobljavanja spada u – Razina 2 – kvalifikacije stečene završetkom strukovnog i umjetničkog osposobljavanja prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. (Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru -Narodne novine br. 22/2013, 41/2016, 64/2018, 47/2020, 20/2021)

 • Stjecanjem kvalifikacije, mogu li igrati amaterska natjecanja i vršiti poduku u golfu?

U skladu s pravilima amaterskog statusa (The Rules of Amateur Status, 5-2 Where Payment Permitted), ukoliko golf instruktor želi zadržati amaterski status i tj. WHS Handicap Index, poduku može provoditi isključivo na volonterskoj osnovi ili u sklopu programa odobrenih od strane nacionalnog golf saveza.

 • Da li mogu samostalno provoditi poduku na golf igralištima u RH?

S kvalifikacijom stečenom završetkom programa osposobljavanje za instruktora golfa, stvoreni u zakonski preduvjeti za vršenje poduke u okvirima Zakona o sportu.

Zakonski preduvjeti, međutim, ne podrazumijevaju radno mjesto. Vlasnik infrastrukture (igrališta, vježbališta) određuje uvjete pod kojim će se u objektima pod upravljanjem odvijati djelatnosti, uključujući poduka golfa.

Ukoliko je instruktor spreman odreći se amaterskog statusa te ima reguliran odnos s vlasnikom infrastrukture (igrališta, vježbališta) može samostalno raditi poslove okvirima poslova Osobe osposobljene za rad u sportu – instruktora u sportu, uz naknadu i prema programu kojeg je izradio sportski trener koji ima propisanu stručnu spremu na razini trenera prvostupnika.

 • Da li mogu nakon tečaja postati član PGA Hrvatska

Sa diplomom stručnog osposobljavanja za poslove instruktora golfa, novi instruktori golfa slobodni su aplicirati za članstvo u profesionalnoj udruzi Hrvatska PGA, koja u skladu sa svojim uvjetima propisanim statutom i pravilnicima provodi proceduru prijema u članstvo. Svi oni koji su zainteresirani za članstvo u Hrvatskom PGA da kontaktiraju PGA putem maila: pga@pga.hr  ili tajniku na nikola.smoljenovic@pga.hr .

 • Da li se po završetku programa dobije certifikat koji je priznat od PGA Hrvatska i PGA Europe (CPG)?

Međunarodno priznavanje programa provodi Confederation of Professional Golf (CPG). Jedan od ciljeva stručnog tima, koji provodi program u suradnji s HIK-om, je priznavanje stručne kvalifikacije na međunarodnoj razini  IPE – Initial Professional Education. Programje u procesu priznavanja od strane CPG-a, te proces ne može biti završen do kraja provedbe programa. Samim time u ovoj fazi ne možemo garantirati međunarodno priznatu kvalifikaciju, no istoj se nadamo jer smo u ovom trenutku zadovoljili sve preduvjete.