Hrvanje

Dobrodošli na web stranicu programa osposobljavanja za obavljanje poslova voditelja/ice atletike.

Prijave za upis nove grupe u tijeku.
Podatke možete dostaviti na:
e-mail: kristina.rodic@kif.hr

Ova razina stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova voditelja/ice hrvanja predstavlja polaznu osnovu za daljnje oblike stručnog usavršavanja i školovanja. U hrvanju postoji izražena potreba za stručnim kadrovima za realizaciju stručnih poslova osnovne poduke osoba koje se bave hrvanjem. Posljednjih nekoliko godina bilježi se znatan porast osoba koje se aktivno bave ili se žele baviti hrvanjem. Taj porast zahtijeva osposobljavanje većeg broja osoba koje bi imale početnu razinu kompetencija za obavljanje poslova voditelja/ice hrvanja.

Završetkom programa osposobljavanja za poslove voditelja/ice hrvanja, polaznici/ce će steći slijedeće kompetencije

 • opisati elementarnu građu ljudskog tijela i osnovnu funkciju zglobova i mišića
 • opisati osnovne fiziološke procese u ljudskom tijelu za vrijeme tjelesne aktivnosti
 • opisati i primjenjivati osnove pedagogije i komunikologije u realizaciji sportske poduke
 • opisati osnovne principe sportske pripreme i metodike podučavanja u sportu
 • primijeniti sigurnosne aspekte zaštite na radu tijekom provedbe procesa podučavanja i rada u hrvanju
 • primjena čuvanja i pomaganja prilikom neposrednog rada s hrvačima/hrvačicama
 • provoditi proces podučavanja i treninga hrvanja s ciljem optimalnog korištenja prostora i didaktičkih pomagala uz elementarno poznavanje principa teorije i metodike treninga
 • provoditi proces usvajanja specifičnih znanja hrvanja primjenjujući početnu razinu znanja o metodičkim principima rada
 • koristiti se osnovnim metodičkim postupcima podučavanja elemenata tehnike i taktike te kondicijske pripreme hrvača/hrvačica.

Nastavne cjeline programa

 • Osnove medicine sporta
 • Osnove pedagogije i komunikologije u sportu
 • Osnove sporta i sportskog treninga
 • Zaštita na radu
 • Osnove hrvanja
 • Metodika poduke osnovnih tehničko taktičkih elemenata hrvanja
 • Osnove planiranja podučavanja u hrvanju
 • Praktična nastava

Uvjeti za upis

 • minimalno završena srednja škola,
 • navršenih 18 godina života,
 • minimalno 5 godina djelovanja/bavljenja hrvanjem
 • specifične vještine i znanja iz hrvanja sporta koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit.

Trajanje programa

Teorijski dio programa izvodi se u trajanju od 114 sati, vježbe se izvode u trajanju od 71 sata, a praktična nastava u trajanju od 115 sati.