HIK

Hrvatski institut za kineziologiju osnovan je od strane Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 28. svibnja 2015. godine, a u registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisan je 22. rujna 2015. godine.

Njegova glavna zadaća je skrb o edukaciji kadrova koji rade u polju kineziologije kao i implementaciji stečenih znanja u gospodarstvu i kroz međunarodne projekte te kao takav predstavlja značajan iskorak i pokazuje svijest o potrebi i odgovornosti održanja standarda edukacije osoba koje se bave raznim poslovima u polju kineziologije.

Hrvatski institut za kineziologiju obrazuje i educira buduće nositelje razvitka kineziološke struke u praksi, sa naglaskom djelatnosti na cjeloživotnom obrazovanju odraslih što će rezultirati transferom znanja u primijenjenim područjima kineziologije kako na području Republike Hrvatske tako i na međunarodnom planu i time će se uspostaviti još čvršća suradnja među relevantnim čimbenicima u poduzimanju zajedničkih mjera i akcija s ciljem stvaranja što povoljnijih uvjeta za razvoj i unapređenje kineziologije u Republici Hrvatskoj i šire.