Košarka

Prijave za upis nove grupe u tijeku…

Osnovne informacije

Grupe do 24 polaznika/ice.
Trajanje: 6 produženih vikenda pet/sub/ned
Mogućnost obročnog plaćanja na 6 rata
Upis u e-radnu knjižicu.
Program odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Popularnost košarkaške igre svakodnevno privlači interes velikog broja djece i mladih. Upravo, problematika provođenja kvalitetnog procesa obuke proizlazi iz činjenice da trenutno u praksi još uvijek postoji određeni broj kadrova koji obavljaju stručne poslove u košarci, a koji nemaju odgovarajuću razinu osposobljenosti.

Stoga je i cilj navedenog programa osposobljavanja da postojeći i budući kadrovi u košarci steknu osnovna znanja iz različitih područja košarkaške igre, a koja su im potrebna za kvalitetno obavljanje istih.

Navedeni program osposobljavanja predstavlja osnovnu – početnu razinu osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u košarci.

Završetkom programa osposobljavanja za obavljanje stručnih poslova u košarci, polaznici će biti osposobljeni:

 • opisati opću građu ljudskog tijela,
 • primijeniti osnovne pedagogije i komunikologije u sportu,
 • opisati osnovne principe sportskog treninga i metodike rada u sportu,
 • primijeniti sigurnosne aspekte zaštite na radu u sklopu košarkaškog trenažnog procesa ili utakmice,
 • odabrati i primijeniti osnovne sadržaje za razvoj pojedinih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod košarkaša,
 • razlikovati temeljne mjerne postupke za procjenu funkcionalnih i motoričkih sposobnosti kod košarkaša,
 • opisati i demonstrirati elementarna tehničko – taktička znanja iz područja košarkaške igre,
 • odabrati adekvatne metode učenja i prenošenja znanja sa ciljem podučavanja pojedinih tehničko – taktičkih znanja,
 • opisati i demonstrirati metodičke postupke za usvajanje tehničko – taktičkih znanja iz područja košarkaške igre
 • primijeniti/realizirati plan i program napisan od strane trenera.

Nastava je podijeljena u sljedeće nastavne cjeline:

 • Osnove medicine sporta
 • Osnove pedagogije i komunikologije u sportu
 • Osnove sporta i sportskog treninga
 • Zaštita na radu
 • Osnovna analiza košarkaške igre
 • Osnovni principi podučavanja tehničko taktičkih elemenata košarkaške igre
 • Osnovni principi planiranja i programiranja u košarci
 • Praktična nastava

Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za obavljanje poslova trenera/ice košarke može se upisati osoba koja ima:

 1. minimalno završenu srednju školu,
 2. navršenih 18 godina života,
 3. minimalno 5 godina bavljenja košarkom,
 4. specifična znanja iz područja košarkaške igre koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit

Kandidati su dužni prije početka osposobljavanja pristupiti provjeri specifičnih motoričkih znanja iz područja košarkaške igre (demonstracija) putem kojih se provjerava kandidatova trenutna razina znanja, a koja je neophodna za kvalitetno praćenje navedenog programa.

Trajanje programa

Program osposobljavanja provodi se redovitom nastavom u trajanju od 309 sati. Teorijski dio programa izvodi se u trajanju od 119 sati, vježbe se izvode u trajanju od 80 sati, a praktična nastava u trajanju od 110 sati.


Stručni voditelj programa:

doc.dr.sc. Tomislav Rupčić
email: tomislav.rupcic@kif.hr