Seminari i radionice

Cjeloživotno učenje Cjeloživotno učenje odnosi se na „svaku aktivnost učenja tijekom cijeloga života radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnoga, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca“ (www.cjelozivotno-ucenje.hr) Neformalno cjeloživotno obrazovanje Organizirani proces učenja kroz obrazovni program koji nije verificiran, a usmjeren je na profesionalno proširivanje znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba u području … Saznaj više …